"Hey assbutt!" Uses and functions of impoliteness in the television series Supernatural

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141460
Julkaisun nimi: "Hey assbutt!" Uses and functions of impoliteness in the television series Supernatural
Tekijä: Hurskainen, Ira
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Pro gradu -tutkielmani tarkastelee epäkohteliasta kielenkäyttöä amerikkalaisessa Supernatural-televisiosarjassa. Tutkielman tarkoituksena on kuvata epäkohteliaisuutta ja sen funktioita sarjassa. Supernatural on televisiohistorian pisimpään jatkunut kauhusarja, jota ei kuitenkaan aiemmissa tutkimuksissa ole tarkasteltu lingvistisestä näkökulmasta. Tutkimuksen aineiston muodostaa kolme Supernatural-sarjan jaksoa: ensimmäisen, kolmannen ja viidennen tuotantokauden viimeinen jakso. Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan sarjassa esiintyvää verbaalista epäkohteliaisuutta käyttäen apunaan pääasiallisesti Jonathan Culpeperin kategorisointia epäkohteliaan kielenkäytön strategioista. Kategorisointia on hieman muokattu, jotta se soveltuisi paremmin tähän tutkimukseen ja kuvaisi sen löydöksiä mahdollisimman kattavasti. Materiaalista lähilukemalla löydetyt epäkohteliaan kielenkäytön esiintymät jaotellaan viiteen eri kategoriaan. Yhteensä näitä esiintymiä on valituissa kolmessa jaksossa 492, ja ne ovat jakautuneet lähes tasaisesti jaksojen kesken. Analyysi osoittaa, että jokaisella esiintymällä on oma tarkoituksensa, eivätkä funktiot ole suoraan yhteydessä esiintymien kategorisointiin. Tärkeimmäksi havainnoksi analyysistä nousee epäkohteliaisuuden vahva kontekstisidonnaisuus. Tutkimus osoittaa epäkohteliaan kielenkäytön olevan hyvin monitahoinen lingvistinen ilmiö, jota esiintyy runsaasti Supernatural-sarjassa. Sitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin kohtausten kontekstista riippuen, sillä fiktiivinen dialogi on erottamattomasti kytköksissä sarjan juonikuvioihin. Tämä tutkimuksen johtopäätös on yleistettävissä koskemaan koko kyseessä olevaa sarjaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141460
http://hdl.handle.net/10138/233420
Päiväys: 2018
Avainsanat: impoliteness theory
media studies
television studies
Supernatural
Oppiaine: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot