"Hey assbutt!" Uses and functions of impoliteness in the television series Supernatural

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141460
Title: "Hey assbutt!" Uses and functions of impoliteness in the television series Supernatural
Author: Hurskainen, Ira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmani tarkastelee epäkohteliasta kielenkäyttöä amerikkalaisessa Supernatural-televisiosarjassa. Tutkielman tarkoituksena on kuvata epäkohteliaisuutta ja sen funktioita sarjassa. Supernatural on televisiohistorian pisimpään jatkunut kauhusarja, jota ei kuitenkaan aiemmissa tutkimuksissa ole tarkasteltu lingvistisestä näkökulmasta. Tutkimuksen aineiston muodostaa kolme Supernatural-sarjan jaksoa: ensimmäisen, kolmannen ja viidennen tuotantokauden viimeinen jakso. Tämä tutkimus keskittyy analysoimaan sarjassa esiintyvää verbaalista epäkohteliaisuutta käyttäen apunaan pääasiallisesti Jonathan Culpeperin kategorisointia epäkohteliaan kielenkäytön strategioista. Kategorisointia on hieman muokattu, jotta se soveltuisi paremmin tähän tutkimukseen ja kuvaisi sen löydöksiä mahdollisimman kattavasti. Materiaalista lähilukemalla löydetyt epäkohteliaan kielenkäytön esiintymät jaotellaan viiteen eri kategoriaan. Yhteensä näitä esiintymiä on valituissa kolmessa jaksossa 492, ja ne ovat jakautuneet lähes tasaisesti jaksojen kesken. Analyysi osoittaa, että jokaisella esiintymällä on oma tarkoituksensa, eivätkä funktiot ole suoraan yhteydessä esiintymien kategorisointiin. Tärkeimmäksi havainnoksi analyysistä nousee epäkohteliaisuuden vahva kontekstisidonnaisuus. Tutkimus osoittaa epäkohteliaan kielenkäytön olevan hyvin monitahoinen lingvistinen ilmiö, jota esiintyy runsaasti Supernatural-sarjassa. Sitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin kohtausten kontekstista riippuen, sillä fiktiivinen dialogi on erottamattomasti kytköksissä sarjan juonikuvioihin. Tämä tutkimuksen johtopäätös on yleistettävissä koskemaan koko kyseessä olevaa sarjaa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201803141460
http://hdl.handle.net/10138/233420
Date: 2018
Subject: impoliteness theory
media studies
television studies
Supernatural
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record