Biomarkers of perinatal asphyxia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141470
Title: Biomarkers of perinatal asphyxia
Author: Benvik, Eva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201803141470
http://hdl.handle.net/10138/233517
Thesis level: master's thesis
Discipline: Neonatologia
Abstract: Perinatal asphyxia is a main cause of neonatal deaths worldwide. Asphyxia can lead to hypoxic ischemic encephalopathy, which may cause severe neurological impairment to infants. The consequences of hypoxic ischemic encephalopathy can have a significant impact on the life of affected children and their families. Neonates with hypoxic ischemic encephalopathy can be treated with therapeutic hypothermia. Therapeutic hypothermia is to be initiated within 6 hours after birth. Biomarkers of asphyxia used at present are cord blood pH and Apgar score. The severity of hypoxic ischemic encephalopathy is evaluated with the help of clinical assessment, magnetic resonance imaging and amplitude integrated electroencephalography. Currently there is a need for new biomarkers of asphyxia in order to identify adequate candidates for treatment, for the estimation of prognosis and planning of follow up. The purpose of this review is to present and evaluate studies concerning biomarkers of perinatal asphyxia. Biomarkers discussed are erythropoietin, activin a, S-100, nucleated red blood cells, lactate, lactate dehydrogenase, neuron specific enolase, cytokines, free radicals, glial fibrillar acidic protein, copeptin, metabolomics, magnetic resonance techniques (magnetic resonance imaging and magnetic resonance spectroscopy) and neurophysiology (electroencephalography, amplitude integrated electroencephalography and near-infrared spectroscopy. Based on this review, copeptin and glial fibrillary acidic protein may be potential biomarkers. Metabolomics show a new promising field. Further research is, however, required to find new biomarkers that can be validated into clinical use. (226 words)Perinatal asfyxi är en huvudorsak till neonatala dödsfall i världen. Asfyxi kan leda till hypoxisk iskemisk enkefalopati, som kan orsaka svår neurologisk handikapp till spädbarn. Konsekvenserna av hypoxisk iskemisk enkefalopati kan ha en stor påverkan på drabbade barns liv samt deras familj. Nyfödda barn med hypoxisk iskemisk enkefalopati kan vårdas med terapeutisk hypotermi. Terapeutisk hypotermi bör inledas inom 6 timmar efter födseln. Asfyxibiomarkörer som används för tillfället är navelsträngsblod pH och Apgar poäng. Svårighetsgraden av hypoxisk iskemisk enkefalopati värderas med hjälp av klinisk undersökning, magnetisk resonans imaging och amplitud integrerad elektroenkefalografi. Det existerar ett behov av nya biomarkörer för asfyxi för att identifiera lämpliga kandidater för vård, för uppskattning av prognos och för planering av uppföljning. Syftet med denna litteraturöversikt är att presentera och bedöma studier som befattar biomarkörer av perinatal asfyxi. Biomarkörer som beaktas är erytropoietin, activin a, S-100, nukleära röda blodkroppar, laktat, laktat dehydrogenas, glial fibrillary acidic protein, kopeptin, metabolomics, magnetisk resonans tekniker (magnetisk resonans imaging och magnetisk resonans spektroskopi) och neurofysiologi (elektroenkefalografi, amplitud integrerad elektroenkefalografi och near-infrared spektroskopi). På basis av denna litteraturöversikt är kopeptin och glial fibrillary acidic protein potentiella biomarkörer. Metabolomics är ett nytt lovande fält. Vidare studier behövs dock för att finna nya biomarkörer som kan användas i kliniken. (205 ord)Perinataalinen asfyksia on yksi neonataalisten kuolemien pääsyy maailmassa. Asfyksia voi johtaa iskeemiseen enkefalopatiaan, joka voi aiheuttaa vaikean neurologisen vammautumisen vastasyntyneille. Hypoksisen iskeemisen enkefalopatian seurauksilla saattaa olla suuri vaikutus sairastuneiden lasten sekä heidän perheensä elämiin. Vastasyntyneitä lapsia, joilla on hypoksinen iskeeminen enkefalopatia voidaan hoitaa terapeuttisella hypotermialla. Terapeuttinen hypotermia tulee aloittaa 6 tunnin sisällä syntymästä. Tällä hetkellä käytössä olevia asyksian biomarkkereita ovat napanuoraveren pH ja Apgar pisteet. Hypoksisen iskeemisen enkefalopatian vaikeusaste voidaan arvioida kliinisellä tutkimuksella, magneettikuvauksella ja amplitudi integroidulla elektroenkelografialla. Uusia asfyksian biomarkkereita tarvitaan sopivien kandidaattien tunnistamiseen hoitoa, ennusteen arvioimista, sekä seurannan suunnittelua varten. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoite on esittää ja arvioida tutkimuksia, jotka käsittelevät perinataalisen asfyksian biomarkkereita. Biomarkkereita, joita tarkastellaan ovat erytropoietiini, aktiviini a, S-100, nukleoidut punasolut, laktaatti, laktaatti dehydrogenaasi, glial fibrillary acidic-proteiini, kopeptiini, metabolomics, magneettikuvantamisen tekniikat (magnetic resonans imaging ja magnetic resonance spectroscopy) ja neurofysiologia (elektroenkefalografia, amplitudi integroitu elenktroenkefalografia, ja near-infrared spektroskopia). Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella kopeptiini ja glial acidic fibrillary-proteiini ovat potentielleja biomarkkereita. Metabolomics on lupaava uusi alue. Lisää tutkimuksia tarvitaan kuitenkin, uusien klinikassa käytettävien biomarkkereiden löytämiseen. (167 sanaa)
Subject: Asphyxia
Hypoxic-Ischemic Encephalopathy
Biomarker


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record