Ikääntyminen maalaiskylässä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5314-6
Title: Ikääntyminen maalaiskylässä
Author: Vuorinen, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Aging in a country village This dissertation examines what kind of environment of aging a small country village is, who elderly villagers are and what kind of everyday life they have. The qualitative material gathered through ethnographic field work at a village situated in Southern Finland consists of a field work diary and 34 interviews of elderly villagers. The dissertation is based on social gerontology and village research. The key concepts are: the environment of aging; locality and local identity; and way of life. The village is examined as a social and physical environment of aging. Difficulties regarding mobility are the biggest challenges for elderly villagers in their everyday life. The social environment of aging is constructed by historical, cultural and local factors. The village community is formed by many small sub-communities. An elderly villager s status in a village community and her/his social competence affect the formation of her/his social network and the quality of her/his environment of aging. The dissertation examines the local identities of older villagers and their relationships to the village. The local identities can be based on the village, memories or on many places, or a place and places may not be of great importance for a person s identity. The local identity of an older villager affects her/his experiences of living in the village and her/his future plans to move away from the village. The everyday life of an older villager is constructed by rhythms, routines and repetitions. However, there are differences between how everyday lives are arranged among elderly villagers, which are explained by the concept of a way of life. Four ways of life were found. Nature and its importance are a background to all four ways of life. A traditional way of life is based on continuity and hard work, a family-oriented way of life on family members and relatives. A mobile way of life is characterized by symbolic and concrete mobility. An original way of life is marked by independent loneliness . In practice, a person s way of life is always constructed by two or many ways of life.Ikääntyminen maalaiskylässä Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaista on ikääntyä pienessä maalaiskylässä, keitä ja millaisia ikääntyvät kyläläiset ovat ja millaista heidän arkielämänsä on. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto, joka on kerätty etnografisin menetelmin eteläsuomalaisessa maalaiskylässä, koostuu sekä tutkijan kirjoittamista kenttämuistiinpanoista että 34 iäkkään kyläläisen haastatteluista. Tutkimus sijoittuu sosiaaligerontologian ja kylätutkimuksen tutkimusperinteisiin. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat ikääntymisympäristö, paikallisuus ja paikallisidentiteetti sekä elämäntapa. Kylää tarkastellaan fyysisenä ja sosiaalisena ikääntymisympäristönä. Liikkumisen ongelmat ovat iäkkäille kyläläisille keskeisin arjen haaste. Sosiaalinen ikääntymisympäristö on rakentunut historiallisten, kulttuuristen ja paikallisten tekijöiden myötävaikuttamana. Kyläyhteisö muodostuu useista alayhteisöistä. Iäkkään kyläläisen asema kyläyhteisössä ja sosiaaliset taidot vaikuttavat siihen, millaiseksi hänen sosiaalinen tukiverkostonsa kylässä muotoutuu ja millaiseksi ikääntymisympäristöksi kylä hänelle osoittautuu. Tutkimuksessa tarkastellaan myös iäkkäiden kyläläisten paikallisidentiteettiä ja suhdetta kylään. Monelle kylä on tärkeä paikka, mutta paikallisidentiteetti rakentuu usein myös muistojen tai monien paikkojen varaan. Joillekin ikääntyjille paikalla tai paikoilla ei ole suurta merkitystä. Ikääntyjän paikallisidentiteetti vaikuttaa siihen, miten hän kokee ikääntymisen kylässä ja miten hän suhtautuu muuttoon pois kylästä. Maalaiskylässä asuvan ikäihmisen arki rakentuu rytmien, rutiinien ja toistojen varaan. Ikäihmisten arjen järjestymisessä on kuitenkin merkittäviä eroja, joita selitetään elämäntavan käsitteen avulla. Tutkimuksessa hahmottuu neljä elämäntapaa, joiden kaikkien taustaksi piirtyy läsnä oleva luonto ja sen tärkeys. Traditionaalinen elämäntapa rakentuu jatkuvuuden ja työnteon varaan, perhekeskeinen elämäntapa perheen ja läheisten varaan. Liikkuvaa elämäntapaa leimaa sekä symbolinen että konkreettinen liikkuvuus ja originellia elämäntapaa itsellinen yksinäisyys . Käytännössä yksittäisen ihmisen elämäntapa on yhdistelmä kahdesta tai useammasta elämäntavasta.
URI: URN:ISBN:978-952-10-5314-6
http://hdl.handle.net/10138/23359
Date: 2009-03-07
Subject: sosiaalipolitiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ikaantym.pdf 803.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record