Lint-työkalun käyttöönoton vaikutus JavaScript-sovelluksen ylläpidettävyyteen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804131684
Julkaisun nimi: Lint-työkalun käyttöönoton vaikutus JavaScript-sovelluksen ylläpidettävyyteen
Tekijä: Somero, Sonja
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Sovelluksen ylläpitäminen on usein kallista. Muutosten tekeminen ja vikojen korjaaminen on edullisempaa kehitysvaiheessa kuin ylläpitovaiheessa. Jotta mahdollisimman moni virhe löytyisi aikaisessa vaiheessa, ohjelmistoprojekteissa voidaan käyttää muun muassa staattisen analyysin työkaluja, joilla virheitä voidaan havaita. JavaScript on yksi käytetyimmistä ohjelmointikielistä, mutta se sisältää kuitenkin joukon huonoja käytänteitä. Lisäksi jokin asia, kuten funktion määrittely, voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Huonojen käytänteiden välttämiseksi ja ohjelmakoodin yhdenmukaisuuden lisäämiseksi JavaScriptille on kehitetty lint-työkaluja, jotka tekevät ohjelmakoodille staattista analyysia etsien edellä mainittujen ongelmien lisäksi syntaksivirheitä ja muita mahdollisia virheitä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan miten lint-tyyppisen ESLint-työkalun käyttöönottaminen vaikuttaa JavaScript-sovelluksen ylläpidettävyyteen. Tutkimus tehdään yksittäiselle projektille, jossa toteutettiin JavaScript-sovellus. Ylläpidettävyyttä verrataan metriikoiden avulla ennen ESLintin havaitseminen ongelmien korjaamista sekä korjausten jälkeen. Lisäksi kohdeprojektin kehittäjä arvioi ESLintin avulla korjattua ohjelmakoodia. Tulosten perusteella ESLintin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa ja sen käyttämisen katsotaan parantavan ylläpidettävyyttä. Lisäksi ESLintin käyttämisestä seurasi, että aiemmin piilossa olleet toisteiset rakenteet tulivat ohjelmakoodin yhdenmukaistumisen myötä esille.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201804131684
http://hdl.handle.net/10138/234251
Päiväys: 2018-04-16
Oppiaine: Tietojenkäsittelytiede


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
gradu.pdf 613.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot