Säilörehun säilönnällisen laadun vaikutus sonnien tuotantotuloksiin

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804171716
Title: Säilörehun säilönnällisen laadun vaikutus sonnien tuotantotuloksiin
Author: Renko, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Thesis level: master's thesis
Abstract: Suomalaisessa naudanlihan tuotannossa laadukas säilörehu on pääosassa sonnien ravitsemuksessa. Sonnien kasvupotentiaali pyritään maksimoimaan vapaalla syönnillä, joka lisää päivittäistä energian saantia. Rehun laadun vaikutus korostuu etenkin vapaalla syönnillä. Laadukas, hyvin säilynyt säilörehu on maittavaa, jolloin päivittäinen rehunsyönti lisääntyy. Lisäksi laadukas säilörehu vähentää väkirehujen tarvetta, jolloin tuotantokustannukset ovat alhaisemmat kuin heikkolaatuista rehua käytettäessä. Säilöntäaineiden tehtävänä on parantaa ravinteiden säilymistä estämällä virhekäymistä sekä homeiden ja hiivojen kasvua säilönnän aikana. Säilönnän epäonnistuminen lisää tuotantokustannuksia, jolloin vaikutukset tilan talouteen ovat huomattavia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erityyppisen nurmirehun säilöntäaineen vaikutusta maitorotuisten sonnien rehun syöntiin ja tuotantotuloksiin. Kokeessa oli 45 ayrshiresonnia ja 45 holsteinsonnia. Sonnit jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään. Ryhmät muodostivat kolme koeruokintaa: 1. Timoteisäilörehu, ilman säilöntäainetta (KONTROLLI) + ohra, 2. Timoteisäilörehu, säilöttynä muurahaishappopohjaisella säilöntäaineella (HAPPO)+ ohra, 3. Timoteisäilörehu säilöttynä kolmen tehoaineen (natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti, natriumnitriitti) säilöntäaineella (SUOLA) + ohra. Koerehut tarjottiin seosrehuna vapaasti. Tulosten tilastollinen analysointi suoritettiin SAS-ohjelmiston GLM-proseduurilla. Kokeen rehunäytteiden analysointia ei voitu suorittaa tilastollisesti, koska näytteet eivät olleet aitoja toistoja. Keskimääräinen kuiva-aineen syönti kokeen aikana (259 vrk.) oli 10,1 kg/vrk, eikä koeruokintojen välillä ollut merkitsevää eroa. Keskimääräinen päiväkasvu oli 1363 g ja ruhokasvu 741 g/vrk. Kontrolliryhmän päiväkasvu oli 5 % korkeampi kuin säilöntäaineryhmillä (P<0,05), mutta ruhon lihakkuus oli keskimäärin 6 % parempi säilöntäaineryhmällä kuin kontrolliruokinalla (P<0,01). Koe osoitti, että tehtäessä nurmirehu esikuivatusta raaka-aineesta, jonka kuiva-ainepitoisuus on yli 350 g/kg, voi pyöröpaalisäilöntä onnistua hyvissä olosuhteissa myös ilman säilöntäaineiden käyttöä. Tällöin säilöntäaineen käytöllä ei välttämättä ole saavutettavissa merkittäviä etuja eläintuotokseen.In Finnish beef production, high quality silage is the main ingredient in bull nutrition. The aim is to maximize the growth potential of the bulls with ad libitum feeding, which increases the daily energy supply. The effect of the quality of the feed is emphasized, especially in ad libitum feeding. High quality and well-preserved silage increases palatability, which increases the daily feed rate. In addition, high quality silage reduces the need for concentrated feed, which means lower production costs than low-quality feed. The role of preservatives is to improve nutrient stability by preventing unfavorable fermentation and the growth of molds and yeasts during preservation. The failure of storage increases the costs of production, and the effects on farm economy are considerable. This study looked at the effect of two different types of silage additives on the feeding and production results of dairy bulls. 45 Ayrshires and 45 Holstein bulls were chosen to the study. The bulls were randomly divided into three groups. The groups consisted of three treatments: 1. timothy silage, without preservative + barley (CONTROL), 2. timothy silage, preserved with acid additive + barley (ACID), 3. timothy silage with salt additive + barley (SALT). The bulls were fed ad libitum with total mixed rations. The statistical analysis of the results was performed in the SAS software GLM procedure. The average intake of dry matter during the experiment (259 days) was 10.1 kg/day, and there were no significant difference between the treatments. The average live weight gain was 1363 g and the carcass gain was 741 g/day. The control group's daily growth was 5% higher than the preservatives (P <0.05), but the carcass quality score was on average 6% higher in the preservative groups than in the control group (P<0.01). It can be concluded that the results of the experiment are indicative and it is possible that the silage without additives can be successful when the dry matter content of the feed is 350-400 g / kg and the feed is ensiled in round bales. In that case the effect of the additives is not necessarily significant.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201804171716
http://hdl.handle.net/10138/234383
Date: 2018
Subject: bull
nutrition
additives
silage quality
nauta
säilöntäaineet
ruokinta
tuotantotulos
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Säilörehun säil ... totuloksiin_Ella_Renko.pdf 431.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record