Private-label financing of forestry and agriculture equipment in Finland and Estonia

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804171709
Title: Private-label financing of forestry and agriculture equipment in Finland and Estonia
Author: Rautio, Santeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yritykset rahoittavat laiteinvestointeja yhä useammin osamaksu- tai leasingrahoituksella. Laitevalmistajat ja jälleenmyyjät ovat tuoneet markkinoille brändättyjä rahoituspalveluita, joissa hyödynnetään omaan brändiä, mutta rahoitus tulee kolmannelta osapuolelta. Kyseinen ilmiö on selkeä markkinoita ohjaava tekijä, joka vaikuttaa koko arvoketjuun. Tämä tutkimus pyrkii luomaan syvällisen katsauksen ilmiöstä havainnoimalla ja ymmärtämällä brändättyjen rahoituspalveluiden motiiveja, hyötyjä ja haasteita. Lisäksi palveluiden vaikutuksia myyntiin arvioidaan kaikkien kolmen pääsidosryhmien näkökulmasta. Tutkimus keskittyy maa- ja metsätalouskoneiden brändättyihin rahoituksiin, koska alalla on rahoituksissa pitkät perinteet. Sen lisäksi tutkimus tuo esiin Suomen ja Viron markkinoiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkimusmenetelmä on laadullinen, koska se sopii parhaiten liiketoimintaan liittyvään tutkimukseen, josta on vähän lähtötietoja. Ensisijaisena tietolähteenä ovat haastattelut, jotka suoritettiin yhteensä kahdeksan rahoittajien, valmistajien ja jälleenmyyjien edustajien kanssa. Haastateltavat edustivat vähintään keskijohtoa. Data-analyysi tehtiin teemoittelemalla, jossa hyödynnettiin viittä teemahaastatteluja varten muodostettuja teemoja. Tulosten perusteella brändätyt rahoituspalvelut ovat hyödyttäneet kaikkia kolmea sidosryhmää. Myyjät, eli jälleenmyyjät ja valmistajat, käyttävät brändättyjä rahoituspalveluita pääsääntöisesti joko saavuttamaan tuottoja luottokannasta tai hyvin hallinnoitavana myyntityökaluna. Rahoittajan näkökulmasta palvelut ovat hyvin kannattavia, koska valmistajan tarjoamien korkotukien avulla rahoituksen hinta laskee kilpailijoiden hintoja alemmaksi. Sen lisäksi yhteistyö usein mahdollistaa rahoittajalle yksinoikeuden myyjän kautta tuleviin rahoituksiin. Tulevaisuudessa kyseisten ratkaisujen määrä näyttää kasvavan, koska rahoituksesta on kehittymässä vielä tärkeämpi osa kaikenlaisten koneiden myyntiä. Motiivien ja hyötyjen ohella, tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ratkaisujen yhteistyötä ja vaikutuksia myyntiin. Tulokset osoittavat, että partnerin sitoutuminen on keskinen osa yhteistyötä. Valmistajat ja jälleenmyyjät ovat tulosten mukaan hyvin vaativia palvelutasosta. Rahoittajalle tärkeitä tekijöitä yhteistyössä sen sijaan ovat mahdollisuus riskinjakoon, korkotukeen ja yksioikeus rahoituksiin. Brändätyt rahoituspalvelut ovat vaikuttavat sekä myyntiin että myyntityöhön positiivisesti, mihin ovat vaikuttaneet brändättyjen rahoitusten standardimaisuus. Sidosryhmät ovat yleisesti hyvin tyytyväisiä brändättyihin ratkaisuihin ja vastaajat olivat kiinnostuneita kehittämään palveluita jatkossakin. Tulosten perusteella ongelmakohtia ovat kuitenkin myyjien osaaminen, partnerien sitoutuminen ja resurssit palvelu- ja tuotetasolla.Companies finance the equipment investments more often with financial products such as hire purchase and leasing. Simultaneously, the manufacturers as well as the retailers have implemented financial solutions under the own brand. The phenomenon is a market driver that affect the entire value chain. The purpose of the research was to conduct an in-depth review of the business by observing and understanding the motives, benefits and challenges behind private-label financial services. Moreover, the effects of the solutions on sales are assessed from the three key stakeholders’ perspective. The industrial focus is on the current market situation of agriculture and forestry machinery, which traditionally are pioneers in these solutions. Additionally, a country comparison is done on primary data level. The research method is qualitative, which is the most suitable approach for business-related topics with modest prior research. The source of the primary data was interviews with eight managers representing financiers, manufacturers and retailers within this business. A thematic analysis was utilized with five pre-selected themes that formed also the interview framework. According to the findings, the private-label financing has been successful for all involved stakeholders. From the vendor’s perspective, the private-label solutions are mainly used either to earn from the generated finance portfolio or as a manageable sales tool utilizing the brand value. For the financier, the services are rather profitable, since often, the manufacturers offer funds to lower the price of financing below competitors’ levels and additionally, the co-operation offers an exclusivity to the finance deals. In the future, these solutions seem to increase, because the financing is becoming a more important part of the sales. Along with the motives and benefits, the paper aimed to explore the co-operation and the effects on sales. The results indicate that the commitment of the partner is a focal part in the co-operation. The manufacturers and retailers are also demanding on the service level. For the financier, the risk-sharing, funds and exclusivity are key factors. The evidence given, the private-label financial solutions affect the direct sales and the sales work positively. Here, the standardized products and terms are important. Overall, the key stakeholders are in general rather satisfied with the solutions and all the respondents depicted interest to develop them further. However, a few challenges were extracted such as the unsophistication of the sales force, commitment of the partner and resources in terms of service and product level.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201804171709
http://hdl.handle.net/10138/234386
Date: 2018
Subject: private-label financing
hire purchase
leasing
agriculture and forestry equipment
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro Gradu Santeri Rautio.pdf 680.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record