Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Posterior Communicating Artery Aneurysms and Long-Term Excess Mortality

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4230-6
Julkaisun nimi: Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: Posterior Communicating Artery Aneurysms and Long-Term Excess Mortality
Tekijä: Huhtakangas, Justiina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (artikkeli)
Tiivistelmä: Introduction Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) is a serious form of stroke, caused by a ruptured intracranial aneurysm. The origin of the posterior communicating artery (PComA) is one of the most common locations for ruptured aneurysms causing aSAH. There are specific features related to the rupture and occlusive treatment of PComA aneurysms. It has been believed that after successful rehabilitation aSAH patients should have a similar life-expectancy to that of the general population. However, lately there have been indications of excess mortality in the long run. The aims of this work are 1) to identify the morphological features related to PComA aneurysms and their rupture, 2) to study the treatment and outcome after PComA aneurysm rupture and aSAH, 3) to discover if there is long-term excess mortality after aSAH compared to the general population. Patients and Methods Each publication includes a subgroup of 7289 patients with intracranial aneurysms treated in Helsinki University Hospital between 1980 and 2014. The computed tomography angiography analysis on PComA aneurysm morphology was based on images of 391 patients; the treatment and outcome was evaluated in 620 patients with ruptured PComA aneurysm and long-term excess mortality was evaluated after follow-up of 3078 aSAH survivors. Results The most marked morphological features of the PComA aneurysms were saccularity (99%), inferoposterior dome orientation (42%), infrequency of large or giant aneurysms (4%), narrow neck compared to the aneurysm size, PComA originating directly from the aneurysm neck or the dome (28%), and fetal or dominant PComA on the side of the aneurysm (35%). A notable proportion (38%) of PComA aneurysms ruptured at small sizes (<7mm), and there were location-related parameters like irregular aneurysm dome that were associated with rupture. Most of the patients made a good recovery at 1 year after PComA aneurysm rupture and aSAH (62%). A small proportion of patients were left severely disabled (4%), and 20% died during the first year. The risk factors for impaired outcome were poor preoperative clinical condition, intracerebral or subdural hematoma due to aneurysm rupture, age over 65, artery occlusion in postoperative angiography, occlusive treatment-related ischemia, delayed cerebral vasospasm and hydrocephalus requiring a shunt. There was long-term excess mortality after aSAH compared to matched general population even among young patients and patients who recovered well initially. The highest excess mortality was among patients with multiple aneurysms, old age, poor preoperative clinical condition, conservative aneurysm treatment, and unfavorable clinical outcome at 1 year. Conclusions PComA aneurysms rupture also at small sizes, and there are location-related morphological parameters associated with the rupture. Even though most treated aSAH patients recover well after PComA aneurysm rupture, there are occlusive treatment-related complications like artery occlusions and treatment-related brain infarctions causing impaired outcome irrespective of the treatment method. PComA aneurysms may have been seen as uncomplicated lesions, but occlusive treatment of a ruptured PComA aneurysm seems to be a high-risk procedure. There is excess mortality after aSAH among patients with all aneurysm locations in a long-term follow-up. Cardio- and cerebrovascular causes were overrepresented as causes of death. Treatment of vascular risk factors is important after aSAH. Certain patient groups require follow-up.Johdanto Lukinkalvonalainen verenvuoto (SAV) aivovaltimopullistumasta eli aneurysmasta on vakava aivoverenkiertohäiriö. Takimmaisen yhdysvaltimon haarautumiskohta on yksi yleisimmistä sijainneista vuodon aiheuttaneelle aneurysmalle. Näiden hoitoon liittyy juuri tälle sijainnille tyypillisiä haasteita. Aiemmin on ajateltu, että onnistuneen kuntoutumisen jälkeen SAV-potilaiden elinajanodote on vastaava kuin normaaliväestöllä. Viimeaikaiset tutkimustulokset ovat kuitenkin antaneet viitteitä siitä, että SAV:sta toipuneilla saattaa olla ylikuolleisuutta suhteessa normaaliväestöön. Tutkimuksemme tavoitteita ovat: 1) tutkia morfologisia piirteitä, jotka liittyvät takimmaisen yhdysvaltimon aneurysmiin sekä niiden puhkeamiseen, 2) raportoida hoidon tulokset sekä mahdolliset toipumista heikentävät seikat takimmaisen yhdysvaltimon aneurysman puhkeamisesta seuranneen SAV:n jälkeen sekä 3) ottaa selvää, esiintyykö SAV :n jälkeen ylikuolleisuutta. Metodit Jokainen julkaisu sisältää alaryhmän 7289 potilaasta, jotka on hoidettu vuotaneen tai vuotamattoman aneurysman vuoksi Helsingin seudun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosina 1980-2014. Tietokonetomografiakuva-analyysi perustui 391 potilaan kuviin; hoidon ja toipumisen suhteen arvioitiin 620 potilasta, jotka oli hoidettu takimmaisen yhdysvaltimon aneurysman puhkeamisesta seuranneen SAV:n vuoksi; ja ylikuolleisuutta arvioitiin 3078 SAV:sta selviytyneen potilaan pitkäaikaisseurannassa. Tulokset Määritimme takimmaisen yhdysvaltimon aneurysman tyyppipiirteet. Havaitsimme, että kliinisesti merkittävä paksu kehityksellinen jäänne takimmaisesta yhdysvaltimosta aneurysmaan liittyen oli tavallinen (35%). Vaikka aneurysman koon lisääntyminen yleisesti suurentaa vuororiskiä, havaitsimme, että takimmaisen yhdysvaltimon aneurysmat vuotivat usein myös pienikokoisina. Suurin osa potilaista, jotka olivat sairastaneet SAV:n takimmaisen yhdysvaltimon aneurysmasta, toipuivat hyvin vuoden kuluessa (62%). Vain pieni osa potilaista jäi vaikeasti vammautuneeksi (4%), ja joka viides menehtyi ensimmäisen vuoden kuluessa. Riskitekijöitä heikommalle toipumiselle olivat huono leikkausta edeltävä kunto, aivokudoksensisäinen tai kovakalvonalainen verenvuoto SAV:oon liittyen, yli 65 vuoden ikä, aivovaltimon tukkeuma kontrollikuvaksessa, aneurysman hoitoon liittyvä aivoverenkiertohäiriö, viiveellä ilmenevä oireinen aivovaltimoiden spasmi tai vuodon jälkeinen vesipäisyys, joka vaati aivokammiosuntin. Totesimme SAV:n sairastaneilla ylikuolleisuutta pitkässä seurannassa suhteessa normaaliväestöön. Ylikuolleisuus korostui potilailla, joilla oli useita aneurysmia, iäkkäillä, ennen hoitoa huonokuntoisilla sekä niillä, joiden toipuminen oli heikkoa vuoden kohdalla sairastumisesta. Johtopäätökset Takimmaisen yhdysvaltimon aneurysmat vuotavat usein pieninäkin, ja havaitsimme koon lisäksi muita piirteitä, jotka liittyivät puhkeamiseen. Vaikka suurin osa hoidetuista potilaista toipuu varsin hyvin takimmaisen yhdysvaltimon aneurysmavuodon jälkeen, aneurysman hoitoon liittyy haasteita, kuten aivovaltimon tukkeumia sekä aivoinfarkteja, jotka heikentävät toipumista. Näitä esiintyi kaikissa hoitomuodossa. Takimmaisen yhdysvaltimon aneurysmien hoito on nähty melko mutkattomana, mutta se vaikuttaa riskialttiilta toimenpiteeltä. SAV:sta toipuneilla potilailla esiintyy ylikuolleisuutta suhteessa normaaliväestöön pitkäaikaisseurannassa. Sydän- ja aivoverisuonisairaudet korostuivat kuolinsyinä. Verisuonisairauksien riskitekijöiden hoito on hyvin tärkeää SAV:n jälkeen.Tietyt potilaat vaativat tehostettua seurantaa.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4230-6
http://hdl.handle.net/10138/234648
Päiväys: 2018-05-18
Avainsanat:
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
aneurysm.pdf 7.313MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot