Group Beliefs : Studies on the Nature and Logic of Collective Doxastic Attitudes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6731-0
Title: Group Beliefs : Studies on the Nature and Logic of Collective Doxastic Attitudes
Author: Hakli, Raul
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Date: 2010-12-07
Language: en
Belongs to series: Philosophical Studies from the University of Helsinki - URN:ISSN:1458-8331
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6731-0
http://hdl.handle.net/10138/23563
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis studies the nature and logic of collective doxastic attitudes, or what is referred to in ordinary language as "group beliefs". Beliefs and other intentional attitudes are attributed to groups and collections of people, and such attributions are used to explain and predict the actions of groups. The thesis develops an understanding of group beliefs as voluntarily adopted views or acceptances rather than as ordinary beliefs. Such an understanding can provide new answers to questions concerning collective knowledge and justification of group beliefs, and it allows developing modal logics with collective doxastic and epistemic notions. The thesis consists of six articles. The first three articles are philosophical studies concerned with the nature of group beliefs. The last three articles are logical studies that aim at developing proof-theoretical calculi for reasoning about collective doxastic attitudes.Tutkielmassa tarkastellaan "ryhmäuskomusten" eli kollektiivisten doksastisten asenteiden ominaisuuksia ja logiikkaa. Tavallisessa kielenkäytössä ryhmistä puhutaan usein ikään kuin agentteina, joilla on intentionaalisia tiloja kuten uskomuksia ja haluja. Tutkielmassa ryhmäuskomukset ymmärretään vapaaehtoisesti muodostettuina näkemyksinä tai kannanottoina, joihin ryhmän jäsenet sitoutuvat. Tässä mielessä ne poikkeavat tavanomaisista uskomuksista, jotka syntyvät automaattisesti esimerkiksi havaintojen seurauksena. Tällainen käsitys ryhmäuskomuksista tarjoaa uusia vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat kollektiivista tietoa tai ryhmäuskomusten oikeutusta, ja mahdollistaa ryhmäuskomuksia käsittelevän modaalilogiikan kehittämisen. Tutkielma koostuu kuudesta artikkelista. Ensimmäiset kolme artikkelia ovat filosofisia tutkimuksia ryhmäuskomusten luonteesta. Kolme viimeistä artikkelia ovat loogisia tutkimuksia, joiden tavoitteena on kehittää todistusteoreettisia menetelmiä, joiden avulla voidaan suorittaa loogista päättelyä kollektiivisista doksastisista asenteista.
Subject: teoreettinen filosofia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record