Liuotushoidon jälkeinen aivojensisäinen verenvuoto ja sen vaikutus toimintakykyyn selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien käyttäjillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805211982
Title: Liuotushoidon jälkeinen aivojensisäinen verenvuoto ja sen vaikutus toimintakykyyn selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien käyttäjillä
Author: Kujala, Linda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805211982
http://hdl.handle.net/10138/235778
Thesis level: master's thesis
Discipline: Neurology
Neurologia
Neurologi
Abstract: Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI-lääkkeet) vähentävät verihiutaleiden aggregaatiota ja niiden käyttö onkin yhdistetty suurentuneeseen riskiin saada spontaani aivojensisäinen verenvuoto (ICH). Edellä mainittua yhteyttä saattaa vahvistaa oraalisten antikoagulanttien käyttö. Tutkimuksemme tarkoitus on arvioida, että suurentaako SSRI-lääkkeiden käyttö ennen hoitoonottoa aivoinfarktipotilaiden riskiä saada liuotushoidon yhteydessä symptomaattinen aivojensisäinen verenvuoto (sICH). Aineisto on kerätty seitsemästä stroke-keskuksesta, jotka ylläpitävät prospektiivista tietokantaa laskimonsisäisen liuotushoidon saaneista potilaista. SSRI-lääkkeiden käytön ja sICH:n esiintyvyyden sekä epäsuotuisan 3 kuukauden jälkeisen toiminnallisen lopputuloksen suhdetta arvioitiin logistisen regression avulla ottamalla huomioon myös mahdollinen antitromboottisten lääkkeiden vaikutus. Tutkimukseen otettiin 6242 potilasta, joista SSRI lääkkeitä sairaalahoitoa edeltävästi käytti 4.3% (n=266). Tässä tutkimuksessa SSRI-lääkkeiden käytöllä ennen sairaalahoitoa ei ollut vaikutusta aivojensisäisen verenvuodon esiintyvyyteen akuutin iskeemisen aivoinfarktin liuotushoidon yhteydessä vakioimattomassa (OR=1.28, 95%CI 0.72-2.27) eikä vakioidussa (OR=1.30, 95%CI 0.71-2.40) analyysissä. Kuitenkin, SSRI-lääkkeiden ja oraalisten antikoagulanttien (OAC, INR<1.7) yhteiskäytöllä ennen hoitoonottoa oli merkittävä vaikutus sICH:n esiintyvyyteen (p=0.01). Tutkimuksemme osoittaa, että liuotushoidon saaneiden potilaiden aivojensisäisen verenvuodon esiintyvyys on suurempi niillä potilailla, jotka käyttivät samanaikaisesti molempia edellä mainittuja lääkkeitä (23.1%, 95%CI 8.2%-50.3%) verrattuna potilaisiin, jotka käyttivät oraalisia antikoagulantteja, mutta eivät SSRI-lääkkeitä (vakioitu OR 9.18, 95%CI 1.98-42.51). Toinen merkittävä tutkimustulos on, että liuotushoidon jälkeinen epäsuotuisa toiminnallinen lopputulos oli yleisempi potilailla, jotka käyttivät SSRI-lääkkeitä ennen sairaalahoitoa (vakioimaton OR=1.90, 95% CI 1.48-2.46, vakioitu OR 1.59, 95%CI 1.15-2.19). Viimeksi mainittu saattaa kuitenkin kuvastaa aivoinfarktia edeltävän masennuksen prognostista merkitystä.
Subject: akuutti aivoinfarkti
liuotushoito
SSRI-lääkkeet
oraaliset antikoagulantit
iskeeminen aivoinfarkti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record