Pyöräkerran optimaalisen huoltosorvausstrategian valinta hyödyntämällä regressiomenetelmiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292157
Title: Pyöräkerran optimaalisen huoltosorvausstrategian valinta hyödyntämällä regressiomenetelmiä
Author: Rintala, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292157
http://hdl.handle.net/10138/235967
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tilastotiede
Statistics
Statistik
Abstract: VR:n liikkuvan kaluston huolto- ja vikakorjauskustannuksista huomattavan suuri osa kohdistuu kalustoyksilöt raiteilla pitäviin pyöräkertoihin. Pyöräkerran pyörän profiili kuluu raiteeseen kohdistuvan jatkuvan paineen ja poikittaisliikkeen aiheuttamasta rasituksesta. Laite on huollettava, kun se on kulunut lähelle ennalta määriteltyjä raja-arvoja. Ennalta määritellyt huoltovälit ja profiilista laskettavien parametrien raja-arvot perustuvat valmistajien luomiin huoltokäsikirjoihin sekä Kunnossapidon teknisten asiantuntijoiden tutkimustuloksiin. Huoltosorvausten ajankohdan valinnalla on mahdollisuus vaikuttaa pyöräkerran elinkaaren pituuteen ja sen kustannuksiin. Soveltamalla regressio- ja ryhmittelyanalyysiä sekä simulointimenetelmiä, voidaan tutkia miten pyörän profiilista laskettavalle laipan paksuudelle asetetut raja-arvot ja erityyppiset pyörän vaurioitumistiheydet vaikuttavat pyöräkerran elinkaarikustannuksiin. Tutkielmassa esitetyn työkalun avulla on mahdollista etsiä elinkaarikustannuksia minimoivaa huoltosorvausstrategiaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record