Gardening Opportunities as a Part of the Khwe San People’s Food Security in the East Bwabwata National Park

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122424
Title: Gardening Opportunities as a Part of the Khwe San People’s Food Security in the East Bwabwata National Park
Author: Mäkelä, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122424
http://hdl.handle.net/10138/236019
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Bwabwatan kansallispuiston asukkaat khwe sanit olivat ennen metsästäjäkeräilijöitä, jotka hankkivat ruokansa metsästämällä ja keräilemällä villiruokaa. He eivät kuitenkaan enää voi harjoittaa heidän perinteisiä ruoanhankintamenetelmiä, koska se on kielletty kansallispuistossa. Lisäksi armeija on alueella estämässä norsujen salametsästystä, jonka seurauksena asukkaita on kielletty menemästä metsään. Khwe sanit ovat riippuvaisia Namibian valtion tarjoamasta ruoka-avusta. Pienimuotoista maanviljelyä harjoitetaan jonkin verran, mutta kuivuuden ja villieläinten aiheuttamien vahinkojen vuoksi se ei ole riittävää täyttämään päivittäistä tarvetta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää khwe sanien mahdollisuudet puutarhaviljelyyn kansallispuiston itäisessä osassa. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Yhteensä 38 khwe sania haastateltiin sekä useita sidosryhmien jäseniä. Neljä erilaista ryhmää tunnistettiin, jotka olivat yksittäiset puutarhurit, yhteisöpuutarhurit, puutarhakoulutukseen osallistuneet sekä kokemattomat puutarhasta kiinnostuneet henkilöt. Aineisto analysoitiin temaattisella sisällön analyysillä sekä tilasto-ohjelmalla. Myös sustainable rural livelihoods -menetelmää käytettiin kokonaiskuvan saamiseksi. Lisäksi haastattelujen aikana löydettiin yksi puutarhuri, joka on onnistunut erityisen hyvin puutarhaviljelyssä. Hänen tuotantomenetelmiään tutkittiin positiivisen devianssin osalta yksityiskohtaisemmin. Tärkeimmät tulokset korostivat puutarhojen merkitystä ruoantuotannon ja tulojen muodostumisen kannalta. Suurin osa vastaajista haluaa oman puutarhan eivätkä osallistua yhteisöpuutarhaan edellisten ongelmien takia, joita olivat yhteistyön puute, kateus ja varastelu. Myös tarvittavien työkalujen puute oli merkitsevä tekijä. Yksittäisten puutarhojen kastelua vaikeuttaa vesilähteiden vähäisyys ja pitkät välimatkat niiden ja puutarhojen välillä. Myös siementen ja työkalujen puute vaikeuttaa viljelyä. Koulutuksen tulisi pitää sisällään yksityiskohtaista opetusta, koska haastattelut toivat esiin yleisen tietouden puutarhaviljelystä Johtopäätöksenä voidaan todeta, että keskipiste pitäisi olla yksittäisissä puutarhoissa eikä yhteisöpuutarhoissa. Jotta puutarhaviljely olisi kestävää, alueella tulisi olla aktiivinen maatalousneuvoja, monitorointia, koulutusta sekä siementen jakelu valtion toimesta. Apu tulisi osoittaa omistautuneille henkilöille.The Khwe San, the residents of Bwabwata National Park (BNP), were hunter-gatherers who used to acquire their food by hunting and collecting veld food in the past. However, they are not allowed to practice their traditional methods anymore due to the status of the park as a national park and the army trying to prevent increased poaching in the bush. Nowadays they are highly dependent on food aid provided by the Namibian government. In addition, small-scale subsistence agriculture is practiced but due to drought and wild animals, harvests are insufficient to meet required food demand on a daily basis. The objective of this research was to investigate gardening opportunities of the Khwe San in the Eastern part of BNP. The data were collected through semi-structured interviews with 38 respondents and several stakeholders. Four different groups were found which were home gardeners, community gardeners, participants of gardening workshop and non-gardeners. The data were analysed using a thematic content analysis, a SPPS statistic programme and a sustainable rural livelihoods framework. In addition, one positive deviance gardener was selected, and his production methods is described in more detail. The main results highlighted the importance of having gardens. All the respondents indicated that gardening is important or very important in terms of food production and income generation. However, the majority of the residents are willing to have home gardens due to the challenges of community gardens in the past e.g. the lack of cooperation, jealousy and stealing as well as the lack of needed goods. Current challenges are that there are only one or two water sources in each village and the distances from the boreholes to gardens are long, which complicates irrigation. In addition, poor fences and lack of seeds and tools are the major challenges that home gardeners face. Future training should include specific things because the interviews showed that the general gardening knowledge is presented. As a conclusion, the focus of gardening should be on home gardens, not on community gardens due to their challenges. However, in order to make gardening sustainable, several activities need to be addressed, including an active agriculture extension officer for monitoring, training on specific things and seed distribution provided by the government. In addition, the gardening support needs to be aimed to dedicated people who are willing to practice gardening
Subject: home garden
community garden
food security
Namibia
indigenous people


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_Mäkelä.pdf 1.087Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record