Don't write anything down, only speak : Communicative language teaching in Insights textbooks

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132541
Title: Don't write anything down, only speak : Communicative language teaching in Insights textbooks
Author: Turunen, Ville
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132541
http://hdl.handle.net/10138/236124
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee kommunikatiivisen kieltenopetuksen roolia lukion pitkän englannin (A1) Insights -oppikirjasarjan kolmessa ensimmäisessä osassa. Kommunikatiivinen kieltenopetus on kieltenopetuksen lähestymistapa, joka painottaa kommunikaatiota ja oppilaiden viestinnällisiä taitoja. Sen tärkein teoreettinen käsite on kielellinen viestintätaito, jonka saavuttaminen vieraalla kielellä on lähestymistavan tärkein tavoite. Kommunikatiivisella kieltenopetuksella ei ole yhtenäistä teoreettista pohjaa ja siksi se on paras ymmärtää kokoelmana yleisiä periaatteita, jotka heijastavat kieltenopetuksen viestinnällisyyttä. Tutkielmassa selvitetään miten Insights -oppikirjasarjan tekijät ovat ottaneet huomioon kommunikatiivisen kieltenopetuksen kirjasarjassa. Tämä tehdään sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan yleisellä tasolla Insights -oppikirjasarjan kolmea ensimmäistä osaa kommunikatiivisuuden näkökulmasta ja selvitetään suullisten viestinnällisten tehtävien suhteellinen osuus. Tutkimuksen toisessa osassa aineistona käytetään oppikirjasarjan tekijöiden haastatteluja, joiden pohjalta kartoitetaan heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan kommunikatiivisesta kieltenopetuksesta sekä sitä, miten tämä lähestymistapa on vaikuttanut oppikirjasarjaan. Haastatteluaineiston pohjalta pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva kommunikatiivisen kieltenopetuksen roolista oppikirjantekoprosessin aikana. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että Insights -oppikirjasarjan tekijät pitävät kommunikatiivista kielenopetusta hyvin tärkeänä, mutta täysin kommunikatiivisia oppikirjoja ei ole mahdollista tuottaa Suomessa tällä hetkellä. Oppikirjailijoilla ei myöskään vaikuttanut olevan yhtenäistä näkemystä kommunikatiivisen kieltenopetuksen sisällöstä. Kirjan tekijät arvostivat kirjallista tarkkuutta, mutta samaan aikaan he vaikuttivat kritisoivan suomalaista ylioppilastutkintoa, markkinoita ja jopa kustantajaa siitä, että he eivät voi käyttää niin paljon kommunikatiivisia tehtäviä kirjasarjassa kuin he haluaisivat. Tämä on yksi syy miksi kommunikatiivisten tehtävien määrä tutkimuksen määrällisessä osassa on suhteellisen matala. Toisaalta kirjasarjan kirjallisetkin tehtävät voidaan suullistaa opetuksessa, minkä vuoksi kirjasarja voi olla käytännössä kommunikatiivisempi kuin miltä se määrällisessä tutkimuksessa vaikuttaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record