Lihakseen pistettävien petidiinin ja oksikodonin vaikutusaikojen vertailu ensisynnyttäjien latenssi- ja avautumisvaiheen kivunhoidossa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132587
Julkaisun nimi: Lihakseen pistettävien petidiinin ja oksikodonin vaikutusaikojen vertailu ensisynnyttäjien latenssi- ja avautumisvaiheen kivunhoidossa
Tekijä: Kivikataja, Karla
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Petidiini ja oksikodoni ovat vahvoja kipulääkkeitä eli opioideja. Niitä käytetään synnytyskivun hoidossa pääasiassa synnytyksen alkuvaiheessa. Haittavaikutuksista yleisimpiä ovat pahoinvointi, huimaus, ummetus ja uneliaisuus. Suurin osa synnyttäjistä kokee synnytyskivun sietämättömänä tai voimakkaana. Kivun voimakkuutta voidaan kuvata VAS-janan (visual analogue scale) avulla. Siinä kivun voimakkuus merkitään 100 millimetriä pitkälle janalle, jonka toinen ääripää edustaa täysin kivutonta tilannetta (VAS 0 mm) ja toinen ääripää kovinta kuviteltavissa olevaa kipua (VAS 100 mm). Raskauden aikana tapahtuu monia fysiologisia muutoksia, jotka vaikuttavat systeemisten opioidien farmakokinetiikkaan. Tähän mennessä on tehty vain vähän tutkimuksia petidiinin ja oksikodonin vaikutusajasta raskaana olevilla naisilla. Tämän tutkimuksen avulla saadaan alustavaa lisätietoa siitä, kuinka lyhyillä annosväleillä näitä opioideja voidaan antaa synnytyksen alkuvaiheen kivunlievityksessä. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeiden ja SPSS-analysointiohjelman avulla. Tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että perinteisesti käytetyllä petidiinillä saattaa olla pidempi vaikutusaika kuin oksikodonilla. Tulosten perusteella on myös mahdollista, että VAS-lasku on suurempi oksikodonilla kuin petidiinillä. Lisäksi opioidien haittavaikutusprofiili näyttäisi olevan raskaana olevilla samankaltainen kuin muulla väestöllä. Pienen otoksen ja suurten keskihajontojen vuoksi suoria johtopäätöksiä näiden tutkimustulosten perusteella ei voida tehdä. Tulokset antavat kuitenkin arvokasta lisätietoa systeemisten opioidien käytöstä ensisynnyttäjillä. Samankaltaisia tutkimuksia tarvitaan lisää, jotta systeemisiä opioideja pystytään jatkossa käyttämään tällä potilasryhmällä mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201806132587
http://hdl.handle.net/10138/236219
Päiväys: 2018
Avainsanat: Oxycodone
Meperidine
Labor stage, first
Pharmacokinetics
Oppiaine: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Anestesiologia ja tehohoito
Anestesiologi och intensivvård


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot