Variksvuotojen hoito ja ennuste

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132591
Julkaisun nimi: Variksvuotojen hoito ja ennuste
Tekijä: Valasuo, Vera
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Portahypertension aiheuttamat ruokatorven laskimolaajentumat eli esofagusvariksit ovat merkittävä vuotoriski ja näihin liittyy suuri kuolleisuus (1). Esofagusvariksvuoto on yleisin kuolemaan johtava maksakirroosin komplikaatio (2). Noin 50%:lle kirroosi potilaista kehittyy esofagusvarikset, vastaavasti vuoto tapahtuu 30-50%:lle portahypertensiopotilaista (3). Vuosittain 5-15 % potilaista saa variksvuodon. Vuodoista noin 40% loppuu spontaanisti, silti kuolleisuus vuotoon on yli 20% 6 viikon sisällä (2). Ensimmäisen vuodon jälkeinen kuolleisuus on jopa 50%, uusintavuotojen jälkeinen kuolleisuus on 30% (4). Portahypertension etiologia on useimmin maksakirroosi, jonka etiologia on vaihteleva (5). Tutkielmassa tarkasteltiin potilaita, jotka olivat käyneet gastroskopiassa vuosina 2010 – 2013 Meilahden sairaalan endoskopiayksikössä. Potilaiden portahypertension etiologiaa, hoitoa, vuotojen määrää ja kuolleisuutta tutkittiin. Tavoitteena oli määrittää hoitojen vaikuttavuutta uusintavuotojen ja eliniän ennusteeseen. Useimmin käynnin syynä oli akuutti elintoimintojen häiriö ja näistä yleisin syy oli akuutti vuoto-oire, joko verioksennus tai melenointi. Potilaille tehtiin gastroskopia, jossa yleisin toimenpide oli variksien kumilenkkiligaatio. Hoidon tukena portahypertension laskuun ja vuotojen estoon aloitettiin beetasalpaaja lääkitys 55%:lle potilaista. Uusintavuodoista 21.3% tapahtui 2 viikon sisällä toimenpiteestä. Akuutisti vuotaneista potilaita oli 65 ja heistä lähes 30% sai uusintavuodon 2 viikon sisällä. Alle 6 viikon sisällä uusintavuotoja tapahtui noin 18%:lla. Heistä lähes 70%:lla oli alkoholimaksakirroosi, myös jatkuva alkoholin käyttö korreloi vahvasti aikaiselle uusintavuodolle. Suurin osa kuoli 5 vuoden seurannan aikana. Yleisin kuolinsyy oli maksan vajaatoiminta. (197 sanaa)
URI: URN:NBN:fi:hulib-201806132591
http://hdl.handle.net/10138/236223
Päiväys: 2018
Avainsanat: esofagusvariksit
variksvuodot
Oppiaine: Gastroenterology
Gastroenterologia
Gastroenterologi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot