Startup Refugees -verkosto poliittisena väliintulona

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132618
Title: Startup Refugees -verkosto poliittisena väliintulona
Alternative title: Exploring Startup Refugees network as a political act
Author: Jokela, Camilla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132618
http://hdl.handle.net/10138/236289
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Startup Refugees -verkoston toimintaa poliittisena väliintulona. Startup Refugees on vapaaehtoisista toimijoista koostuva voittoa tavoittelematon verkosto, jonka tavoitteena on tukea turvapaikanhakijoita työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Tarkoituksena on tutkia, millaisen profiilin verkosto turvapaikanhakijoista tuottaa, sekä mitkä tekijät ja rakenteet turvapaikanhakijoiden työllistämistä ja yrittäjyyttä vaikeuttavat. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nousee postkolonialistisesta tutkimusperinteestä, joka problematisoi muun muassa moderniin maailmankuvaan, yhteiskuntarakenteeseen ja muuttoliikkeeseen koskevia rajoja ja oletuksia. Fokuksena on turvapaikanhakijoiden työllistymiseen ja yrittäjyyteen liittyvä problematiikka ja Suomen työmarkkinoiden demografia erityisesti marginaaliryhmien näkökulmasta. Tutkimusmenetelmänä on mixed methods -menetelmä, ja tutkimusotteena taistelevan tutkimuksen perinne. Tutkimusaineisto koostuu Startup Refugees -verkoston keräämistä osaamisprofiileista, joissa on kartoitettu muun muassa turvapaikanhakijan koulutustaustaa, ammatillista osaamista, sekä kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Osaamisprofiilien avulla turvapaikanhakijoille on kohdennetusti tarjottu verkoston tarjoamia mahdollisuuksia. Nämä osaamisprofiilit (N = 1021) on kerätty suomalaisissa vastaanottokeskuksissa vuosina 2015–2017. Osaamisprofiilien kvantitatiivisen analyysin lisäksi tutkimuksessa on haastateltu kolmea Startup Refugeesin työntekijää. Haastattelut on analysoitu sisällönanalyyttisesti. Startup Refugeesin toiminta on perustunut ajatukseen toisin tekemisestä suhteessa julkisen sektorin toimijoihin. Toiminnan vakiintuessa verkosto on kehittänyt nopean työllistymisen mallin. Startup Refugees -verkoston tulokset ovat vaikuttavampia, kuin mitä valtio on saanut aikaan maahanmuuttajien työllistämisen tukemiseksi.The aim of this thesis is to study Startup Refugees network as a political intervention. Startup Refugees is a non-profit voluntary network, which supports asylum seekers with finding work and starting enterprises in Finland. The purpose is to explore, what kind of profiles Startup Refugees produces of asylum seekers and what factors and structures complicate asylum seekers’ employment and entrepreneurship in Finland. The theoretical framework draws upon postcolonial research tradition that problematises the boundaries and suppositions of modernity, social order and migration flows. The context of this study is the Finnish labour market and the positions of marginal groups in the labour market. This study utilises a mixed methods approach. The data consists of the Startup Refugees’ Profiles which contain information about asylum seekers’ education and professional history and background and their interest in entrepreneurship in Finland. The Startup Refugees Profile is a tool that helps Startup Refugees’ employers to match networks’ possibilities with asylum seekers. These profiles (N = 1021) have been collected in the Finnish reception centres between the years 2015 and 2017. These profiles have been analysed quantitatively. In addition, three Startup Refugees’ employers have been interviewed. These interviews have been analysed with content analysis. As an organisation, Startup Refugees has done things differently from the Finnish public sector. Among other things, Startup Refugees has created a model of fast employment. Outcomes of this network are more influential than Finnish government has done with employing immigrants so far.
Subject: Startup Refugees -verkosto
turvapaikanhakija
työllistyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Valmis gradu, Camilla Jokela.pdf 1.169Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record