Pokémon Go perheiden arjen, lasten itsenäisen liikkumisen ja ympäristöön liittyvien näkemysten näkökulmista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132634
Title: Pokémon Go perheiden arjen, lasten itsenäisen liikkumisen ja ympäristöön liittyvien näkemysten näkökulmista
Author: Lehtonen, Ida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806132634
http://hdl.handle.net/10138/236291
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Pokémon Go on lisättyä todellisuutta ja puhelimen sijaintitietoja hyödyntävä mobiilipeli, jota pelaa maailmanlaajuisesti päivittäin noin viisi miljoonaa ihmistä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin peli näkyy tutkimukseen osallistuneiden perheiden arjessa. Lisäksi selvitetään sitä, miten Pokémon Go on vaikuttanut perheiden lasten itsenäiseen liikkumiseen, ja miten Pokémon Go ja sen pelaaminen ovat vaikuttaneet perheenjäsenten käsityksiin ympäristöstä ympäristön havainnoinnin, ympäristöstä oppimisen ja navigointitaitojen näkökulmista. Tutkimukseen osallistui kuusi Pokémon Gota pelannutta perhettä eri puolilta pääkaupunkiseutua. Aineisto hankittiin haastattelemalla perheitä, tarkemmin sanottuna yhdeksää vanhempaa ja kahdeksaa lasta. Aineiston analyysissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia ja tarkemmin analyysi tehtiin teorialähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Aineistosta löytyi seitsemän erilaista tapaa, jolla Pokémon Go näkyi merkittävästi perheen arjessa. Näitä olivat 1) slangi eli peliin liittyvä kieli, 2) pelityyli, 3) pelaamisessa ilmenevä sosiaalisuus ja 4) lisääntynyt fyysinen aktiivisuus. Lisäksi peli näkyi perheen arjessa 5) oppimisen, 6) emootioiden ja 7) muun toiminnan kautta. Tuloksissa ilmeni, että Pokémon Go ei ollut kovin merkittävästi vaikuttanut lasten itsenäisen liikkumisen määrän lisääntymiseen, reviirin laajentumiseen tai liikkumismuotoihin. Perheen jo olemassa olevat käsitykset lasten itsenäiseen liikkumiseen liittyvistä tekijöistä näyttivät ennemminkin ohjaavan lasten Pokémon Gon pelaamista ilman aikuisen läsnäoloa. Aineiston perusteella Pokémon Go näytti olevan vahvasti yhteydessä siihen, miten perheenjäsenet olivat muokanneet näkemystään ympäristöstä. Peli oli ohjannut pelaajien ympäristön havainnointia, kehittänyt varsinkin lasten navigointitaitoja ja edistänyt uuden oppimista ympäristöstä ja uusissa paikoissa käymistä. Pokémon Go näkyy perheiden arjessa hyvin monipuolisilla ja positiivisilla tavoilla, ja peli tarjoaa mahdollisuuksia oppia ympäristöstä.Pokémon Go is a mobile game, which uses technology called Augmented Reality and location information of the mobile devices. About five million people all around the world still play Pokémon Go daily. The purpose of this thesis is to examine how Pokémon Go is shown in the lives of the families, which participate in the study. In addition, the impact of the Pokémon Go on children’s independent mobility is examined. Yet the purpose of this thesis is to examine how Pokémon Go effects to the family members' understanding of the environment. Six families from the Helsinki metropolitan area participated in the study. The data was gathered by interviewing families, nine parents and eight children totally. The method used to analyze the data were content analysis. Seven ways in which Pokémon Go was shown in the families’ lives were discovered. The ways were 1) slang of the game 2) the ways that families played Pokémon Go 3) social side of the game and increased 4) physical activity. In addition, Pokémon Go seemed to play important role in families lives through 5) learning, 6) emotions and 7) other actions. In this study were discovered that Pokémon Go has not remarkable affected on children’s independent mobility. Families’ earlier peceptions of the children’s independent mobility seemed to affect to children’s playing without adult accompanied instead. Based on the data Pokémon Go has had an impact on how family members understand their environment. This included how family members observed their environment, how the game was improved their navigation skills and learning about the environment and encouraged them to visit new places. Pokémon Go is shown in families’ lives in multiple and positive ways and it provides opportunities to learn about the environment.
Subject: Pokémon Go
lasten itsenäinen liikkuminen
ympäristön havainnointi
karttataidot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Ida_Lehtonen.pdf 1.030Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record