Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/236559
Title: Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa
Author: Mattila, Tuomas J.; Rajala, Jukka
Belongs to series: Raportteja 179
ISSN: 1796-0630
ISBN: 978-951-51-3756-2
Abstract: Kationinvaihtokapasiteetti (KVK) kuvaa maan kykyä varata positiivisesti varautuneita ravinteita (kationeja) kasveille käyttökelpoiseen (vaihtuvaan) muotoon. KVK riippuu maan savipitoisuudesta ja multavuudesta, joten sitä voidaan käyttää maan viljavuustilan arviointiin. Tämän lisäksi KVK:ta on käytetty viljavuusanalyysin tulosten tulkintaan, etenkin Ca, Mg, K ja Na osalta. Tämä mahdollistaa tarkemman tulkinnan kuin maalajiluokkiin pohjautuva tarkastelu, mutta toisaalta tarkastelun pohjaksi tarvitaan arvio KVK:sta. KVK voidaan joko mitata tai määrittää laskennallisesti. Tässä raportissa esitetään tuloksia erilaisista tavoista määrittää KVK hyödyntäen 24 koelohkon aineistoa. Sen lisäksi raportissa käydään läpi tieteellistä kirjallisuutta KVK-pohjaisten suositusten käytettävyydestä sekä esitetään esimerkkejä KVK:n hyödyntämisestä viljavuusanalyysin tulkinnassa erilaisten esimerkkilohkojen kautta.
URI: http://hdl.handle.net/10138/236559
Date: 2018


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja179.pdf 1.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record