Endogenous depreciation, the replacement problem, and investment-specific technological change

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022909
Title: Endogenous depreciation, the replacement problem, and investment-specific technological change
Author: Mikkola, Petrus
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022909
http://hdl.handle.net/10138/236867
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Tutkielma tarkastelee investointi-spesifin teknologisen kehityksen vaikutusta pääomakannan korvaamisongelmassa laajentamalla Mukoyaman (2008) tutkimusta koskien endogeenistä pääoman poistoastetta. Kun investointi-spesifi teknologinen kehitys kuvataan joko pääoman hinnan laskuna tai uuden pääoman tuottavuuden suhteellisena kasvuna ja pääomakanta annetaan määräytyä tuottajan optimointiongelman kautta, tällöin voidaan johtaa menetelmä pääoman korvautumisen (vanhankantaistumisen) kuvaamiseen. Kolme keskeistä tulosta osoitetaan tapauksessa, jossa romutettu pääomakanta on oletettu arvottomaksi. Optimaalinen pääoman korvaamispolitiikka on stationaarinen. Investointi-spesifin teknologisen kehityksen kiihtyminen kiihdyttää pääomankannan uusimista. Optimaalinen pääomakannan korvaamispolitiikka on riippumaton siitä, että onko investointi-spesifi teknologinen kehitys kuvattu pääoman hintojen laskun vai uuden pääoman tuottavuuden kasvun kautta. Numeerisen tarkastelun perusteella näyttää siltä, että kaksi ensimmäistä tulosta pätevät, vaikka romutetulla pääomalla olisikin arvoa. Kuitenkaan kaksi eri lähestymistapaa investointi-spesifin teknologisen kuvaamiseen eivät ole yhteneviä tapauksessa, jossa romutetulla pääomakannalla on arvoa. Pääomakannan korvaamisongelma on lupaava lähestymistapa pääoman poistoasteen määrittämiseen. Vaikka optimaalista pääomakannan korvaamisfrekvenssiä ei voi ratkaista suljetussa muodossa, silti se voidaan ratkaista suhteellisen yksinkertaisen transsendentaalisen funktion juurena. Poistoaste voidaan siis määrittää eksplisiittisesti ja saatua tulosta voidaan hyödyntää esimerkiksi pääoman liikeyhtälössä. Poistoaste voidaan myös määrittää tapauksessa, jossa se on epästationaarinen, kuitenkin tämä on laskennallisesti hankalampi toteuttaa. Kuitenkin poistoasteen arvo riippuu vahvasti fyysisen kulumisen arvosta, joka otetaan annettuna.This thesis examines the effect of investment-specific technological change on the capital replacement decision and depreciation by extending Mukoyama’s (2008) study on endogenous depreciation. When allowing investment-specific technological progress to be described either as a fall in the price of capital or as a growth in the relative productivity of new capital, and capital stock to be determined by the producer’s optimization, there arise a method to describe obsolescence as a part of depreciation and capital evolution. The following three key results are shown when assuming that scrapped capital stock has no value. First, the optimal replacement policy is stationary. Second, the acceleration of investment-specific technological progress accelerates capital replacement, hence also obsolescence. Third, whether investment-specific technological progress is modelled as a fall in the price of capital or as a growth in the relative productivity of new capital, does not impact on the optimal replacement policy. A quantitative exercise shows that the first two results seems to hold even if the scrapped capital stock has some positive value. However, if scrapped capital has some value, then the two approaches to model investment-specific technological progress are no longer equivalent. The adoption of the capital replacement problem for describing depreciation is a promising approach. Even though there does not exist a closed-from solution for the optimal replacement interval, it can be solved (in the stationary case) as a root of a relative simple transcendental function. The rate of depreciation can be explicitly solved, also in the case of non-stationary replacement policy, but that is computationally more difficult. Physical depreciation (wear and tear) can be disentangled from obsolescence insofar as either one is known. Thus, the results still rely on the estimate of physical depreciation.
Subject: Endogenous depreciation
Vintage capital model
Investment-specific technological change
Capital replacement
Subject (yso): poistot (taloudelliset ilmiöt)
pääomanmuodostus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record