How persistent is the growth of high-growth firms? Evidence from Finland

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201807022962
Julkaisun nimi: How persistent is the growth of high-growth firms? Evidence from Finland
Tekijä: Sadeoja, Samuli
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Small number of firms with substantially high growth create most new jobs. These firms have caught lots of attention, but little is known about the persistence of their fast growth. In this thesis I investigate the growth persistence of high-growth firms in Finland during 2001-2010. High-growth firms are identified as the fastest growing on percent of all firms and growth is indicated by growth in employees and growth in sales. Results show that high-growth firms tend to have low growth rates in the following period and the probability of repeating fast growth is small. The rapid growth thus does not predict high growth in the future.Pieni joukko nopeasti kasvavia yrityksiä luo suurimman osan uusista työpaikoista. Nämä yritykset ovat keränneet paljon huomiota, mutta niiden kasvun kestävyydestä ei tiedetä kovinkaan paljoa. Tässä tutkielmassa tutkin nopeasti kasvavien yritysten kasvun kestävyyttä Suomessa vuosina 2001-2010. Nopean kasvun yrityksen määritelmänä on käytetty nopeiten kasvavaa prosenttia kaikista yrityksistä, ja kasvua mitataan työllisyyden ja liikevaihdon kasvulla. Tulosten mukaan nopean kasvun yrityksillä on tapana kasvaa matalasti nopeaa kasvua seuraavalla periodilla, ja todennäköisyys toistaa nopea kasvu on pieni. Yrityksen nopea kasvu ei siis ennusta nopeaa kasvua tulevaisuudessa.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201807022962
http://hdl.handle.net/10138/236923
Päiväys: 2018
Avainsanat: gazelles
high-growth firms
growth persistence
transition probabilities
Oppiaine: Taloustiede
Economics
Ekonomi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot