Encouragement and discouragement : Essays on taxation and government expenditure

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-561-960-0
Title: Encouragement and discouragement : Essays on taxation and government expenditure
Author: Kosonen, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, The Discipline of Economics
Government institute for economics research, University, College London
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Belongs to series: VATT Publications - URN:ISSN:1795-3332
Abstract: This thesis consists of an introduction to a topic of optimal use of taxes and government expenditure and three chapters analysing these themes more in depth. Chapter 2 analyses to what extent a given amount of subsidies affects the labour supply of parents. Municipal supplement to the Finnish home care allowance provides exogenous variation to labour supply decision of a parent. This kind of subsidy that is tied to staying at home instead of working is found to have fairly large effect on labour supply decisions of parents. Chapter 3 studies theoretically when it is optimal to provide publicly private goods. In the set up of the model government sets income taxes optimally and provides a private good, if it is beneficial to do so. The analysis results in an optimal provision rule according to which the good should be provided when it lowers the participation threshold into labour force. Chapter 4 investigates what happened to prices and demand when hairdressers value added tax was cut in Finland from 22 per cent to 8 per cent. The pass-through to prices was about half of the full pass-through and no clear indication of increased demand for the services or better employment situation in the sector is found.Tämä väitöskirja koostuu julkistaloustieteen alan verotusta ja valtioiden varojen käyttöä esittelevästä johdantoluvusta ja kolmesta luvusta, jotka analysoivat tämän aihealueen osateemoja tarkemmin. Luku 2 tutkii kuinka paljon vanhemmille annettu tuki vaikuttaa heidän työn tarjontapäätöksiinsä. Kotihoidontuen kuntalisä tarjoaa vanhempien työn tarjontapäätöksistä riippumatonta vaihtelua tukien suuruuksissa. Tämän tyyppisen tuen, joka on sidottu kotona olemiseen työnteon asemasta, havaitaan vaikuttavan suhteellisen paljon vanhempien työn tarjontaan. Luvussa 3 tarkastellaan teoreettisen mallin avulla milloin julkisen vallan on optimaalista tarjota yksityishyödykkeitä. Mallissa valtio asettaa tuloverot optimaalisesti ja tarjoaa yksityishyödykettä, jos sen havaitaan olevan optimaalista. Luvun analyysi tuottaa julkiselle vallalle tarjontasäännön, jonka mukaan yksityishyödykkeen tarjoaminen on optimaalista, jos sen tarjoaminen alentaa työvoimaan osallistumisen kynnystä. Luku 4 tutkii mitä hinnoille ja palveluiden kysynnälle tapahtui, kun parturi-kampaamojen arvonlisäveroa alennettiin Suomessa 22 prosentista 8 prosenttiin. Veron alennus meni hintoihin läpi puolella täyden läpimenon määrästä. Merkittävää kysyntävaikutusta tai työllisyyden lisäystä alalle ei tutkimuksessa löytynyt.
URI: URN:ISBN:978-951-561-960-0
http://hdl.handle.net/10138/24607
Date: 2011-02-11
Subject: kansantaloustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
encourag.pdf 758.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record