Fractures requiring inpatient care- incidence and post-fracture mortality

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4597-0
Title: Fractures requiring inpatient care- incidence and post-fracture mortality
Author: Somersalo, Axel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Keski-Suomen keskussairaala
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Hip fractures have been extensively studied with regard to both incidence and post-fracture mortality. However, limited data exist on the incidence of fractures – other than hip fractures – requiring inpatient care, even though they account for considerable morbidity and healthcare costs. Moreover, previous research on post-fracture mortality has focused on older age groups, although the highest number of potential years of life is lost when a young person dies. This thesis is based on register data of nearly 6000 patients older than 15 years who were treated on the trauma ward of Central Finland Hospital (CFH) between 2002 and 2008. The purpose was to investigate the incidence of all fractures requiring inpatient care. In addition, the post-fracture mortality and causes of death were determined for all patients hospitalized for extremity fracture treatment. We also investigated the post-fracture mortality and causes of death of the youngest age group (16-30 years) separately to determine whether mortality in this group differs from the expected mortality. During the study period 3277 women and 2708 men sustained 3750 and 3030 fractures, respectively. The incidence of all fractures was 4.9 per person-year (95% CI: 4.8 to 5.0). Fractures of the hip, ankle, wrist, spine, and proximal humerus comprised two-thirds of all fractures requiring hospitalization. A total of 929 women and 753 men sustained at least one upper extremity fracture, and 2081 women and 1486 men at least one lower extremity fracture. The standardized mortality ratio (SMR) of all fracture patients was 1.83 (95% CI: 1.75 to 1.91); 1.65 (95% CI: 1.56 to 1.75) for women and 2.56 (95% CI: 2.09 to 2.43) for men. We found that the combined proportion of ankle (17%) and wrist (9%) fractures was equal to that of hip fractures (27%). Although the mortality after lower extremity fractures generally was higher than after upper extremity fractures, in men the 4.50 (95% CI: 3.31 to 6.11) SMR after proximal humerus fractures was even higher than the 3.0 (95% CI: 2.7 to 3.3) SMR after hip fractures. Altogether 724 patients (72.5% men), aged 16 to 30 years, were hospitalized for treatment of a fracture in CFH between 2002 and 2008. Ankle, tibia, spine, forearm, and wrist constituted the five most common fracture sites. The SMR of all patients, aged 16 to 30 years, was 6.17 (95% CI: 4.29 to 8.88). In this age group, there were no deaths during the treatment period that were associated with the index fracture. Suicide (28%) and intoxication (24%) were the leading primary causes of death. Our results suggest that in some young adults who had received in-patient fracture care, an underlying, undiagnosed, serious mental illness may have been present, potentially explaining the high SMR. Health professionals should consider the possibility of a severe, undiagnosed mental illness when treating young adults hospitalized for a fracture.Lonkkamurtumien ilmaantuvuutta ja niihin liittyvää kuolleisuutta on tutkittu laajasti. Vaikka muihin sairaalahoitoa vaativiin murtumiin liittyy huomattavaa sairastavuutta ja terveydenhuollon kustannuksia, näitä murtumia on tutkittu puutteellisesti. Perinteisesti murtumatutkimus on keskittynyt iäkkäämpiin potilaisiin, siitä huolimatta, että nuoren henkilön menehtyessä menetetään suurempi määrä potentiaalisia elinvuosia. Tämä väitöskirja perustuu Keski-Suomen keskussairaalassa (KSKS) tapaturmaosastolla vuosina 2002-2008 kerättyyn aineistoon osastohoitoa vaatineista murtumista. Aineisto käsitti yli kuuden tuhannen 16 vuotta täyttäneen potilaan tiedot. Tutkimuksessa selvitettiin kaikkien sairaalahoitoa vaatineiden murtumien ilmaantuvuus sekä raajamurtumiin liittyvä kuolleisuus. Erityisesti tutkimuksessa keskityttiin 16-30-vuotiaiden murtumapotilaiden kuolleisuuteen. Vertailukohtana oli muun saman ikäisen väestön kuolleisuus. Tutkimuksen aikana 3277 naista sai 3750 murtumaa ja 2708 miestä 3030 murtumaa. Kaikkien murtumien ilmaantuvuus oli yhteensä 4,9 murtumaa henkilövuotta kohti (95% CI: 4,8 – 5,0). Lonkka-, nilkka-, ranne-, ranka- ja olkaluun yläosan murtumat käsittivät kaksi kolmasosaa kaikista sairaalahoitoa vaatineista murtumista. 929 naista ja 753 miestä sai vähintään yhden yläraajan murtuman ja 2081 naista ja 1486 miestä vähintään yhden alaraajan murtuman. Kaikkien edellä mainittujen potilaiden vakioitu kuolleisuussuhde (SMR, standardized mortality ratio) oli 1.83 (95% CI: 1,75 – 1,91); naisilla 1.65 (95% CI: 1,56 – 1,75) ja miehillä 2,56 (95% CI: 2,09 to 2,43). Totesimme, että nilkka- (17%) ja rannemurtumien (9%) yhdistetty ilmaantuvuus oli samanlainen kuin lonkkamurtumien ilmaantuvuus (27%). Yleisesti yläraajamurtumien jälkeinen kuolleisuus oli pienempää kuin alaraajamurtumien jälkeinen kuolleisuus. Poikkeuksen muodostivat miesten olkaluun yläosan murtumat. Kuolleisuus näillä potilailla (SMR 4,50 (95% CI: 3,31 – 6,11)) oli jopa suurempaa, kuin lonkkamurtumien jälkeen todettu kuolleisuus (SMR 3,0 (95% CI: 2,7 to 3,3)). 724 16-30 vuoden ikäistä (72,5% miehiä) potilasta hoidettiin KSKS:n tapaturmaosastolla vuosina 2002-2008. Nilkan, sääriluun, rangan, käsivarren ja ranteen murtumia todettiin eniten. Kaikkien 16-30 vuotiaiden potilaiden SMR oli 6,17 (95% CI: 4,29 to 8,88). Kukaan potilaista ei kuollut indeksimurtumaan liittyvällä hoitojaksolla. Yleisimmät kuolinsyyt olivat itsemurha (28%) ja myrkytys (24%). Toteamamme huomattava kuolleisuus saattaa osaltaan johtua nuorten murtumapotilaiden mahdollisesta toteamattomasta vakavasta mielenterveyden häiriöstä. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi pitää mielessä, että osa nuorista sairaalassa hoidettavista murtumapotilaista saattaa sairastaa toteamatonta vakavaa psykiatrista sairautta.
URI: URN:ISBN:978-951-51-4597-0
http://hdl.handle.net/10138/248390
Date: 2018-11-09
Subject:
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Fracture.pdf 563.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record