Quality of surgical treatment in breast cancer

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4725-7
Title: Quality of surgical treatment in breast cancer
Author: Ojala, Kaisu
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018-12-14
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4725-7
http://hdl.handle.net/10138/261359
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The purpose of this study was to evaluate the quality of surgical treatment in breast cancer in various aspects: treatment processes, surgical procedures, waiting times, day surgery and aesthetic and functional outcomes. In addition, a special emphasis was put on the surgical treatment of elderly breast cancer patients. In study I, the study population consisted of 1307 patients undergoing primary breast cancer surgery during 2010 in the Helsinki and Uusimaa Hospital District. In Study II, 85 patients receiving breast-conserving surgery (BCS) and sentinel node biopsy (SNB) in a single breast cancer unit were prospectively included and randomised to day surgery or overnight stay. The study population of study III included 637 patients receiving breast-conserving treatment due to unilateral primary breast cancer during 2010 in the Helsinki and Uusimaa Hospital District. Aesthetic and functional outcomes were evaluated three years after surgery with two separate questionnaires. Altogether 379 (59%) patients answered the questionnaires. In study IV, 446 patients older than 80 years of age with primary breast cancer between January 2005 and December 2010 were included. The study results indicate that, the quality of preoperative diagnostics greatly impacts the timely treatment of breast cancer. The median waiting time for primary surgery was 24 days, significantly prolonged by additional magnetic resonance imaging (MRI) (34 days; p<0.001) and diagnostic biopsies (37 days; p<0.001). The median waiting time from the primary operation to the initiation of any adjuvant treatment was 47 days and wait times were significantly affected by the type of primary surgery and the number of cancer operations, that is, immediate breast reconstruction (54 days; p=0.011) and re-excisions (57 days on patients with two cancer operations; p<0.001). The positive impact of high-volume hospitals becomes evident when novel or skill-demanding surgical techniques like oncoplastic surgery and breast reconstruction are used. Our results show, that day surgery is feasible in breast surgery after BCS and SNB. After BCS, overall patient satisfaction is high; in study III 284 (75%) patients reported good aesthetic outcome. Conventional resection provides good aesthetic outcomes in appropriately selected patients. Oncoplastic resection enables BCT in patients with larger, multifocal tumours with a favourable aesthetic outcome. In elderly breast cancer patients surgical treatment rate was high (90%) and surgical treatment was safe in. The overall survival (OS) of patients was significantly better in the surgical treatment group, five-year OS being 50.6% in the surgical treatment group and 15.2% in the non-surgical treatment group (p<0.001). Also, breast cancer-specific survival (BCSS) was significantly better in patients with surgery, five-year BCSS being 82.0% in patients with surgery and 56.0% in patients without (p<0.001).Rintasyövän kirurgisen hoidon laatu Tämän väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli arvioida rintasyövän kirurgisen hoidon laatua useista näkökulmista: hoitoprosessi, kirurgisen hoidon prosessi, hoidon odotusajat, päiväkirurgia sekä esteettinen ja toiminnallinen lopputulos. Lisäksi tutkittiin iäkkäiden rintasyöpäpotilaiden kirurgista hoitoa. Ensimmäisessä osatyössä oli mukana 1307 vuonna 2010 primaarin rintasyövän vuoksi rintasyöpäleikkauksessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ollutta potilasta. Toisessa osatyössä oli mukana 85 säästävän rintaleikkauksen ja vartijaimusolmuketutkimuksen läpikäynyttä potilasta, jotka prospektiivisesti randomoitiin päiväkirurgiseen hoitoon tai osastohoitoon. Kolmannessa osatyössä aineistoon kuului 637 potilasta, joille tehtiin vuonna 2010 rintaa säästävä syöpäleikkaus yksipuolisen primaarin rintasyövän vuoksi HUS-alueella. Esteettistä ja toiminnallista lopputulosta arvioitiin kolme vuotta leikkauksen jälkeen kahdella kyselylomakkeella ja 379 (59%) potilaista vastasi kyselyyn. Neljännessä osatyössä tutkimusaineiston muodostivat 446 yli 80 vuotiaana primaariin rintasyöpään vuosina 2005-2010 sairastunutta potilasta. Tutkimuksessa havaittiin, että diagnostiikan laatu vaikuttaa merkittävästi rintasyövän hoidon viiveisiin. Mediaani odotusaika ensimmäiseen rintasyöpäleikkaukseen oli 24 vrk. Sitä pidensivät merkittävästi leikkausta edeltävä magneettikuvaus (34 vrk; p<0.001) ja diagnostisen lisäbiopsian tarve (37 vrk; p<0.001). Mediaani odotusaika leikkauksesta liitännäishoidon aloitukseen oli 47 vrk ja siihen vaikutti merkittävästi rintasyöpäleikkauksen tyyppi, erityisesti välitön rintarekonstruktio (54 vrk; p=0.001) ja leikkausten lukumäärä (57 vrk potilailla, joilla kaksi leikkausta; p>0.001). Suurten kirurgisten yksiköiden edut tulivat esille, kun käytettiin teknisesti vaativampia kirurgiasia tekniikoita (onkoplastinen kirurgia ja rintarekonstruktio). Päiväkirurginen hoito todettiin tutkimuksessa toimivaksi hoitovaihtoehdoksi säästävän rintasyöpäleikkauksen ja vartijaimusolmuketutkimuksen jälkeen. Säästävän rintasyöpäleikkauksen jälkeen potilaat ovat tyytyväisiä esteettiseen lopputulokseen: osatyössä III 284 (75%) potilasta raportoi esteettisen lopputuloksen olevan hyvä. Tavanomainen säästävä leikkaus tuottaa hyvän esteettisen lopputuloksen oikein valituille potilaille. Onkoplastisen kirurgian avulla rinnan säästävä leikkaus hyvällä esteettisellä lopputuloksella tulee mahdolliseksi myös kookkaammissa ja multifokaalisissa syöpäkasvaimissa. Tutkimuksessa todettiin, että iäkkäiden rintasyöpäpotilaiden kirurginen hoito oli yleistä (90%) ja kirurginen hoito oli tässä potilasryhmässä turvallista. Kokonaiselossaolo oli merkittävästi parempi kirurgisesti hoidetuilla iäkkäillä potilailla; 5-vuotis elossaolo oli 50.6% kirurgisesti hoidetuilla verrattuna 15.2% ei-kirurgisesti hoidetuilla (p<0.001). Myös rintasyöpäspesifinen elossaolo oli merkittävästi parempi kirurgisesti hoidetuilla potilailla (82.0% vs. 56.0%, p<0.001).
Subject: Lääketiede, yleiskirurgia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
QUALITYO.pdf 649.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record