Epidemiology of candidemia in Finland

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-448-5
Title: Epidemiology of candidemia in Finland
Author: Poikonen, Eira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
National Institute for Health and Welfare
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Belongs to series: URN:ISSN:1798-0062
Abstract: Candida species are an important cause of nosocomial bloodstream infections in hospitalized patients worldwide, with associated high mortality, excess length of stay and costs. Main contributors to candidemias is profound immunosuppression due to serious underlying condition or intensive treatments leading to an increasing number of susceptible patients. The rank order of causative Candida species varies over time and in different geographic locations. The aim of this study was to obtain information on epidemiology of candidemia in Finland, to identify trends in incidence, causative species, and patient populations at risk. In order to reveal possible outbreaks and assess the value of one molecular typing method, restriction enzyme analysis (REA), in epidemiological study, we analyzed C. albicans bloodstream isolates in Uusimaa region in Southern Finland during eight years. The data from the National Infectious Disease Register were used to assess the incidence and epidemiological features of candidemia cases. In Helsinki University Central Hospital (HUCH) all patients with blood culture yielding any Candida spp. were identified from laboratory log-books and from Finnish Hospital Infection Program. All the patients with a stored blood culture isolate of C. albicans were identified through microbiology laboratory logbooks, and stored isolates were genotyped with REA in the National Institute for Health and Welfare (former KTL). The incidence of candidemia in Finland is globally relatively low, but increased between between 1990s and 2000s. The incidence was highest in males >65 years of age, but incidence rates for patients <1-15 years were lower during 2000s than during 1990s. In HUCH the incidence of candidemia remained low and constant during our 18 years of observation, but a significant shift in patient-populations at risk was observed, associated with patients treated in intensive care units, such as premature neonates and surgical patients. The predominating causative species in Finland and in HUCH is C. albicans, but the proportion of C. glabrata increased considerably. The crude one-month case fatality was constantly high between 28-33%. REA differentiated efficiently between C. albicans blood culture isolates and no clusters were observed in the hospitals involved, despite of abundant transfer of patients among them. Candida spp. are an important cause of nosocomial blood stream infections in Finland, and continued surveillance is necessary to determine the overall trends and patient groups at risk, and reduce the impact of these infections in the future. Molecular methods provide an efficient tool for investigation of suspected outbreak and should be available in the future in Finland, also.Kandidahiivat ovat merkittäviä sairaalahoitoon liittyvien veriviljelypositiivisten infektioiden aiheuttajia maailmanlaajuisesti. Kandidemia pidentää sairaalapotilaiden hoidon kestoa ja lisää kuolleisuutta. Erityisesti potilaat, joiden puolustuskyky infektioille on alentunut joko perussairauden tai annettujen hoitojen vuoksi ovat alttiita kandidemioille. Yleisin aiheuttaja maailmanlaajuisesti on Candida albicans, mutta pääasiallinen hiivapatogeeni vaihtelee eri aikoina ja eri keskuksissa. Vaikkakin suurimmassa osassa kandidemioita aiheuttaja on peräisin potilaan omasta mikrobistosta, on myös sairaalaympäristöstä peräisin olevia epidemioita kuvattu. Väitöstyössä tutkittiin kandidahiivojen aiheuttamien veriviljelypositiivisten infektioiden ilmaantuvuutta ja aiheuttajalajeja sekä niihin liittyvää kuolleisuutta sairaalapotilailla Suomessa. Lisäksi tutkittiin Helsingin-Uudenmaan alueen sairaaloissa hoidetut C. albicansin aiheuttamat kandidemiat kahdeksan vuoden ajalta ja laboratorion näistä potilaista tallentamat hiivakannat tutkittiin epidemiologisella tyypitysmenetelmällä (restriktioentsyymianalyysi). Kandidemiapotilaat kerättiin Suomen valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä ja tietojen perusteella laskettiin kandidemioiden ilmaantuvuus eri ikäryhmissä. Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan (HYKS) kandidahiivojen aiheuttamat veriviljelypositiiviset infektiot selvitettiin mikrobiologian laboration raporttien ja valtakunnalliseen sairaalainfektio-ohjelmaan kerättyjen tietojen perusteella. Kansainvälisesti katsoen kandidemioita on Suomessa vähän, mutta tapaukset lisääntyivät tutkimusaikana ja kandidahiivat ovat myös Suomessa merkittävä veriljelypositiivisten infektioiden aiheuttaja. Ilmaantuvuus oli korkein 2000-luvulla >65 vuotiailla miehillä, mutta vähentyi <1-15 vuotiaiden ikäryhmässä. C. albicans aiheutti vakaasti pääosan tapauksista, mutta C. glabratan osuus lisääntyi niin, että 2000-luvulla se oli toiseksi yleisin hiivasepsisten aiheuttaja. Potilaiden kokonaiskuolleisuus kuukauden kuluttua infektion toteamisesta oli vakaasti korkea, 28-33%. HYKS:ssä kandidemioiden määrä ei 18 vuoden aikana lisääntynyt, mutta tapauksia ilmaantui seurannan aikana useammin teho-osastoilla hoidetuille potilaille, kuten kirurgisille potilaille ja keskosille. Restriktioentsyymianalyysi erotteli hyvin veriviljelyiden C. albicans kannat. Ryvästymiä ei todettu, vaikka potilaita siirrettiin usein hoitopaikasta toiseen. Epidemiaselvittelyssä käytettävä molekylaarinen tyypitysmenetelmä tulisi olla kandidoille käytettävissä myös Suomessa.
URI: URN:ISBN:978-952-245-448-5
http://hdl.handle.net/10138/26207
Date: 2011-05-13
Subject: lääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
epidemio.pdf 482.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record