Taivas kanavalla : Taivas TV7 ja suomalainen sähköinen kirkko

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806012192
Title: Taivas kanavalla : Taivas TV7 ja suomalainen sähköinen kirkko
Author: Kiseleff, Heikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806012192
http://hdl.handle.net/10138/270271
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus selvittää, mikä ja millainen on suomalainen sähköinen kirkko. Tutkimus kartoittaa yhteiskristillisellä Taivas TV7 -kanavalla esitettyjä ohjelmia ja niissä toistuvasti esiintyviä elementtejä. Näin muodostuu kuva tekijöistä, joista kanavan ohjelmisto rakentuu. Samalla selviää, kuinka erilaiset viestintänäkemykset tulevat ohjelmistossa esille. Tutkimusta varten analysoin yhden viikon arkipäivien aikana maaliskuussa 2017 TV7:llä lähetetyt 79 ohjelmaa. Olen pyrkinyt tunnistamaan ohjelmista esiin nousevat ja niissä toistuvat sisällölliset elementit. Elementit ovat TV7:n ohjelmantekijöiden puheessa toistuvasti esiintyviä teemoja tai aihealueita. Yhdysvaltalaisessa uskonnollista televisiota, sähköistä kirkkoa käsittelevässä tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota televisiosaarnaajien ohjelmissa tapahtuvaan rahankeruuseen ja ihmeiden korostamiseen. Nämä kaksi teemaa on otettu mukaan omina elementteinään myös tähän tutkimukseen. Analyysi on tehty sisällön erittelynä yhdeksää muuttujaa käyttäen. Yleisin toistuvasti esiintyvä elementti TV7:n ohjelmissa on Raamatun lukeminen. Sen lisäksi ohjelmissa on paljon uskoville suunnattua opetusta, henkilökohtaisia todistuspuheenvuoroja ja rukoilua. Rahallista tukea ohjelmien tekemiseen ja televisiokanavan toimintaan pyydettiin lähes yhtä usein kuin lähetyksissä rukoiltiin. Myös ihmeet ja Israel löytävät paikkansa ohjelmistossa. Ohjelmissa kerrottiin sairauksien paranemisesta ja tapahtumista, joita kertojat pitivät yliluonnollisina Jumalan voiman kohtaamisina. Israel on mukana kanavan lähetyksessä päivittäin. Kanava lähettää Jerusalemista uutis- ja ajankohtaislähetyksiä, joissa puhutaan Israelin tapahtumista ja maan poliittisesta tilanteesta. Israel näyttäytyy lähetyksissä erityisenä Jumalan asettamana eskatologisena merkkinä. Ohjelmatyypistä toiseen esiintyvistä elementeistä rakentuu suomalaisen sähköisen kirkon ohjelmaformaatti. Kanavan ohjelmissa näkyy sekä transmissionaalinen että rituaalinen viestintäkäsitys. Lähes joka viidennessä TV7:n ohjelmassa on transmissionaalisen viestintäkäsityksen mukaista, katsojan uskonratkaisuun tähtäävää puhetta. Ohjelmaformaattinsa sisällä TV7:stä muodostuu rituaalitila, joka mahdollistaa kommunikaation ohjelmien esiintyjien, katsojien ja Jumalan välillä. Pyrkiessään siirtämään, vahvistamaan ja luomaan yhteisössä tärkeitä uskomuksia ja arvoja, rituaali tarvitsee symboleja, jotka syntyvät lähetyksissä esiintyvien elementtien kautta. TV7:n on henkilökohtainen. Ohjelmien esiintyjät kertovat menneisyydestään, vaikeuksista, siunauksista ja Jumalan tekemistä ihmeistä. Lähetyksissä puhe kohdistuu katsojille, heidän lähettämiensä aiheiden puolesta rukoillaan ja joissain ohjelmissa katsojille suunnataan henkilökohtaisia profetioita. Saadakseni käsityksen suomalaisesta sähköisestä kirkosta, kysyin ohjelmien tekijöiltä, millaista kristillisyyttä he edustavat. Ohjelmien analyysi ja kyselyn vastaukset muodostavat suomalaisesta sähköisestä kirkosta kuvan, jossa vahvasti korostuu karismaattinen kristillisyys ja sen erilaiset painotukset
Discipline: Käytännöllinen teologia
Practical Theology
Praktisk teologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KiseleffHeikkiProGradu.pdf 6.663Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record