Pappien toteuttama ajanvaraukseton sielunhoito Helsingin keskustassa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810173373
Julkaisun nimi: Pappien toteuttama ajanvaraukseton sielunhoito Helsingin keskustassa
Tekijä: Mäkitalo, Ilari
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielmani käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien toteuttamaa ajanvarauksetonta sielunhoitoa Helsingin keskustassa vuonna 2018. Tutkimukseni tarkempina kohteina ovat Helsingin tuomiokirkko, Temppeliaukion kirkko, Kallion kirkko ja Kampin kappeli. Tutkimukseni kohteiksi on valikoitu kolme turistien suosiossa olevaa kirkkoa, sekä yksi Helsingin keskustan kirkko, joka ei ole varsinainen turistinähtävyys. Tutkimuskysymyksenäni oli, minkälaista on ajanvaraukseton sielunhoito Helsingin keskustan alueella vuonna 2018. Aineistonani käytin kuuden ajanvarauksetonta sielunhoitotyötä toteuttavan papin haastatteluja. Papit työskentelivät tutkimukseni kohdekirkoissa. Haastattelut tein keväällä 2018. Menetelmänäni oli puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelut litteroin ja keräämäni aineiston käsittelin sisällönanalyysi-menetelmällä. Tutkimukseni mukaan papit toteuttivat ajanvarauksetonta sielunhoitoa Suomen evankelis-luterilaisten kirkon oppien ja ohjeiden mukaisesti. Pappien kompetenssi vastasi ajanvarauksettoman sielunhoitotyön odotuksia. Työssään papit korostivat kuuntelua ja kuulemisen merkitystä. Selkeästi käytetyimpänä hengellisen työn välineenä papit hyödynsivät kohtaamisissa rukousta. Monissa tapauksissa pappien tapa toteuttaa sielunhoitoa saattoi poiketa muiden pappien tavasta toteuttaa ajanvarauksetonta sielunhoitoa jopa saman kirkon sisällä, sillä papit eivät keskustelleet sielunhoitotyöstä keskenään. Papit kokivat etteivät ajanvarauksettoman sielunhoidon kysyntä ja tarjonta vastanneet toisiaan aina toivotulla tavalla markkinoinnista huolimatta. Ajanvarauksettomaan sielunhoitoon hakeutui huomattavasti vähemmän ihmisiä, kuin papit olisivat olleet valmiita ottamaan vastaan. Papit olivat saaneet työnohjausta ja työhön liittyvää koulutusta. Erityisesti työnohjausta pidettiin työlle merkittävänä. Tutkimuksessa näkyi selkeästi se, että turistien suosiossa olevat kirkot vetivät puoleensa ihmisiä ajanvarauksettomaan sielunhoitoon ympäri Suomea. Kävijät saattoivat kokea vieraalle papille ajanvarauksettomaan sielunhoitoon hakeutumisen helpottavan vaikeiden ja henkilökohtaisten asioiden käsittelemistä.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201810173373
http://hdl.handle.net/10138/270332
Päiväys: 2018-10-17
Avainsanat: sielunhoito
ajanvaraukseton sielunhoito
pappi
pappi tavattavissa
Helsingin tuomiokirkko
Temppeliaukion kirkko
Kallion kirkko
Kampin kappeli


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot