Rikos, rangaistus ja anteeksianto – Väärinteosta sovitukseen

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153533
Julkaisun nimi: Rikos, rangaistus ja anteeksianto – Väärinteosta sovitukseen
Tekijä: Nessling, Vesa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Käsittelen tässä työssä rikosta, rangaistusta ja anteeksiantoa. Määrittelen mitä on rikos, rikollisuus, rangaistus ja anteeksianto. Työssäni ensimmäiseksi käsittelen rikosta ja rikollisuutta. Jos ihmiset eivät tule keskenään toimeen, miten on mahdollista ylläpitää nykyistä poliittista ja yhteiskunnallista järjestelmää? Jotta olisi rikkomus tarvitaan sen määrittelevä normi. Lähden määrittelemään rikoksen käsitettä ensin pohtien yhteiskunnan järjestystä ja tämän jälkeen itse rikosta. Tämän jälkeen käsittelen rikollisuuden psykologista profiilia erilaisten mielenterveys ja kehitys psykologian teorioilla. Tämän jälkeen käsittelen rangaistusta. Miksi tarvitaan rangaistusta ja kuinka se on muuttunut aikojen saatossa. Esittelen suurimmat eettiset suuntaukset ja ajattelijat niiden taustalla. Rangaistus ja anteeksianto ovat toisensa korvaavat käsitteet, se tekee niiden suhteesta kiinnostavan. Rangaistus perustuu lakiin ja normatiikkaan kun anteeksianto enemmän moraalisen toimintaan. Esittelen moderneja teorioita anteeksiannosta sekä anteeksiantoa kristillis-juutalaisessa traditiossa. Työssäni pohdin millä tavoin rikos, rangaistus ja anteeksianto suhtautuvat toisiinsa. Ja millä tavalla ne vaikuttavat ihmisen elämään.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201811153533
http://hdl.handle.net/10138/270342
Päiväys: 2018-11-15
Avainsanat: rikos
rikollisuus
rangaistus
anteeksianto
Oppiaine: Philosophy of Religion
Uskonnonfilosofia
Religionsfilosofi


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot