Factor V Leiden as risk factor for pregnancy complications : Epidemiological study of Finnish women

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5457-26-1
Title: Factor V Leiden as risk factor for pregnancy complications : Epidemiological study of Finnish women
Author: Hiltunen, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health
Finnish Red Cross Blood Service
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2011-08-25
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5457-26-1
http://hdl.handle.net/10138/27314
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Factor V Leiden (FV Leiden) is the most common inherited thrombophilia in Caucasians increasing the risk for venous thrombosis. Its prevalence in Finland is 2-3%. FV Leiden has also been associated with several pregnancy complications. However, the importance of FV Leiden as their risk factor is unclear. The aim of the study was to assess FV Leiden as a risk factor for pregnancy complications in which prothrombotic mechanisms may play a part. Specifically, the study aimed to assess the magnitude of the risk, if any, associated with FV Leiden for pregnancy-associated venous thrombosis, pre-eclampsia, unexplained stillbirth, and preterm birth. The study was conducted as a nested case-control study within a fixed cohort of 100,000 consecutive pregnant women in Finland. The study was approved by the ethics committee of the Finnish Red Cross Blood Service and by the Ministry of Social Affairs and Health. All participants gave written informed consent. Cases and controls were identified by using national registers. The diagnoses of the 100,000 women identified from the National Register of Blood Group and Blood Group Antibodies of Pregnant Women were obtained from the National Hospital Discharge Register. Participants gave blood samples for DNA tests and filled in questionnaires. The medical records of the participants were reviewed in 49 maternity hospitals in Finland. Genotyping was performed in the Finnish Genome Center. When evaluating pregnancy-associated venous thrombosis (34 cases, 641 controls), FV Leiden was associated with 11-fold risk (OR 11.6, 95% CI 3.6-33.6). When only analyzing women with first venous thrombosis, the risk was 6-fold (OR 5.8, 95% CI 1.6-21.8). The risk was increased by common risk factors, the risk being highest in women with FV Leiden and pre-pregnancy BMI over 30 kg/m2 (75-fold), and in women with FV Leiden and age over 35 years (60-fold). When evaluating pre-eclampsia (248 cases, 679 controls), FV Leiden was associated with a trend of increased risk (OR 1.7, 95% CI 0.8-3.9), but the association was not statistically significant. When evaluating unexplained stillbirth (44 cases, 776 controls), FV Leiden was associated with over 3-fold risk (OR 3.8, 95% CI 1.2-11.6). When evaluating preterm birth (324 cases, 752 controls), FV Leiden was associated with over 2-fold risk (OR 2.4, 95% CI 1.3-4.6). FV Leiden was especially associated with late preterm birth (32-36 weeks of gestation), but not with early preterm birth (< 32 weeks of gestation). The results of this large population-based study can be generalized to Finnish women with pregnancies continuing beyond first trimester, and may be applied to Caucasian women in populations with similar prevalence of FV Leiden and high standard prenatal care.Hyytymistekijä V:n geenivirhe FV Leiden on yleisin tunnettu laskimotukoksille altistava hyytymishäiriö. Suomessa sen esiintyvyys on 2-3 %. FV Leiden on yhdistetty myös moniin raskauskomplikaatioihin, mutta sen todellinen merkitys niiden vaaratekijänä on epäselvä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää FV Leidenin merkitystä sellaisten raskauskomplikaatioiden vaaratekijänä, joissa lisääntyneellä tukostaipumuksella saattaa olla merkitystä. Tutkimuksessa tarkasteltiin raskauteen liittyviä laskimotukoksia, pre-eklampsiaa, tuntemattomasta syystä johtuvaa sikiökuolemaa ja ennenaikaista synnytystä. Tutkimus toteutettiin upotettuna sairauslähtöisenä tutkimuksena 100 000 raskaana olevan suomalaisen naisen joukossa. Tutkimuksella oli SPR Veripalvelun eettisen toimikunnan ja Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyntä, ja jokainen osallistuja antoi kirjallisen suostumuksensa. Tapaukset ja verrokit valittiin koko maan kattavien rekisterien avulla. Veripalvelun Neuvolanäyterekisteristä identifioitiin 100 000 peräkkäistä raskaana olevaa naista, joiden raskaudenaikaiset tutkimukseen kuuluvat diagnoosit selvitettiin Stakesin Hoitoilmoitusrekisteristä. Mahdollisille tapauksille ja verrokeille lähetettiin kutsukirjeet tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuvat antoivat verinäytteen ja täyttivät kyselylomakkeen. Diagnoositiedot tarkistettiin sairauskertomuksista. Mutaatiotutkimukset tehtiin Suomen Genomikeskuksessa. FV Leidenin todettiin lisäävän raskauden ja lapsivuodeajan aikaista laskimotukosvaaraa 11-kertaisesti (34 tapausta, 641 verrokkia). Jos tarkasteltiin vain naisia, jotka olivat sairastaneet ensimmäisen laskimotukoksensa kyseiseen raskauteen liittyen, FV Leidenin aiheuttama vaara oli 6-kertainen. FV Leiden lisäsi laskimotukosvaaraa erityisesti yli 35-vuotiailla naisilla (60-kertainen vaara) ja naisilla, joilla oli runsaasti ylipainoa ennen raskautta (75-kertainen vaara). Pre-eklampsiaa tarkasteltaessa (248 tapausta, 679 verrokkia) FV Leiden liittyi 1,7-kertaisesti lisääntyneeseen vaaraan, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tuntemattomasta syystä johtuvaa, raskausviikolla 22 tai sen jälkeen tapahtuvaa sikiökuolemaa analysoitaessa (44 tapausta, 776 verrokkia) FV Leidenin todettiin liittyvän yli 3-kertaiseen vaaraan. Ennenaikaista synnytystä analysoitaessa (324 tapausta, 752 verrokkia) FV Leidenin todettiin liittyvän yli 2-kertaiseen vaaraan. FV Leiden liittyi erityisesti ennenaikaisuuteen raskausviikoilla 32-36, mutta ei sitä varhaisempaan ennenaikaisuuteen. Tutkimus oli väestöpohjainen, joten tulokset voidaan yleistää koskemaan suomalaisia naisia, joiden raskaus jatkuu ensimmäisen raskauskolmanneksen yli.
Subject: kansanterveystiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
factorvl.pdf 1.092Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record