Kisälliohjaajien näkemykset palautteen antamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208032
Title: Kisälliohjaajien näkemykset palautteen antamisesta
Author: Chen, Jiahao
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208032
http://hdl.handle.net/10138/273483
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on analysoida matematiikan laitoksen kisälliohjaajien suhtautumisia palautteenantoon ohjaustyössään. Kisälliohjaajat ovat kokeneempia opiskelijoita, jotka ovat valittu ohjaamaan toisia opiskelijoita tehtävien teossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista palautetta kisälliohjaajat pitävät hyvinä ja huonoina, mikä palautteenannossa oli vaikeaa, miten kisälliohjaajat yksilöllistävät palautteitaan eri palautteensaajille ja mistä lähteistä kisälliohjaajat kokivat saaneensa tukea työhönsä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös verrata näitä kyseisiä tuloksia jo olemassa olevaan hyvän palautteen teoreettiseen taustaan. Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Tutkimusta varten kerättiin aineistoa henkilökohtaisilla haastatteluilla (n=5). Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi tietokoneella ja saatu aineisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin menetelmillä jakamalla tutkimuksen kannalta kiinnostavat asiat teema-alueisiin ja kategorisoimalla aineistosta löydetyt mielenkiintoiset kohteet teema-alueiden mukaan. Tutkimustulosten mukaan kisälliohjaajien mielestä hyvä palaute on positiivinen, kannustava, motivoiva, rohkaiseva, ohjaava/rakentava, ei paljasta ratkaisua ja keskittyy suoritukseen. Huono palaute on heidän mielestään sellaista, jota palautteensaaja ei pysty hyödyntämään suorituksensa parantamisessa tai kohdistuu palautteensaajaan henkilönä eikä hänen suoritukseen. Vaikeaa palautteenannossa on kisälliohjaajien mielestä palautettujen ratkaisujen pisteytykseen liittyvät tilanteet, tietyt vuorovaikutustilanteet opiskelijoiden kanssa sekä ajankäyttö. Kisälliohjaajat yksilöllistävät palautteitaan opiskelijan taitotason mukaan, jonka he tunnistavat palautetun tehtävän ratkaisusta. Mitä parempi suoritus on kyseessä, sitä enemmän tarkkuutta kisälliohjaaja vaatii suorituksesta. Sen sijaan jos suoritus on ollut kehno, niin kisälliohjaajat keskittyvät enemmän peruslaatuisiin ongelmiin, jotta opiskelija pääsisi parantamaan suoritustaan. Kisälliohjaajat kokivat saaneensa tukea muilta kisälliohjaajilta, kurssin vastuuopettajalta, viikoittaisista palavereista, sekä koulutuksesta. Kisälliohjaajien käsitykset palautteen käytöstä palautteensaajan suorituksen parantamiseen ovat linjassa teoreettisen taustan kanssa. Myös palautteen käyttö positiivisena motivaattorina ja paremman itsetunnon tuottajana on linjassa teoreettisen taustan kanssa. Palautteen yksilöllistämisessä kisälliohjaajat mainitsivat ottaneensa huomioon opiskelijan sen hetkisen taitotason. Muita tekijöitä kisälliohjaajat eivät maininneet haastatteluissa yksilöllistämisen pohjaksi, jolloin tämä on osittain linjassa teoreettisen taustan kanssa.
Discipline: Mathematics
Matematiikka
Matematik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jiahao Chen Gradu (014028573) 28052018.pdf 494.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record