Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208650
Title: Käyttäjäkeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu virtuaalitodellisuusympäristöissä
Author: Ketola, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208650
http://hdl.handle.net/10138/273531
Thesis level: master's thesis
Discipline: Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Datavetenskap
Abstract: Virtuaalitodellisuuslaitteistoja on ollut olemassa jo pitkän aikaa, mutta niiden korkea hinta ja monimutkaisuus ovat aiheuttaneet sen, että niitä on käytetty ainoastaan joissain erityistehtävissä. Nyt kuitenkin uudet kuluttajahintaiset virtuaalitodellisuusvisiirit ovat tuoneet ne kaikkien saataville, ja laadukkaiden virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehitykselle on enemmän tarvetta kuin aiemmin. Tässä Pro gradu tutkielmassa tutkitaan, miten yhdistämällä käyttäjäkeskeisiä menetelmiä virtuaalitodellisuuksien kehitykseen, voidaan parantaa virtuaalitodellisuusohjelmistojen käyttöliittymien laatua ja käytettävyyttä. Tutkielma käy lisäksi läpi mitä virtuaalitodellisuusohjelmistojen kehittämisen erityispiirteistä tiedetään, ja miten ne on otettu huomioon eri ohjelmistoja kehittävillä tahoilla ohjelmistoja kehitettäessä. Tutkimus suoritetaan tekemällä kirjallisuuskatsaus käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja virtuaalitodellisuuksien tutkimukseen. Valittuja lähteitä analysoidaan tämän jälkeen tutkimuskysymysten kautta. Akateemisen tutkimuksen lisäksi etsittiin ohjelmistoteollisuuden kokemuksia projekteista, joissa virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä on suunniteltu, ja käytiin läpi mitä niiden suunnittelusta tiedetään sitä kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että käyttäjäkeskeistä suunnittelun ja virtuaalitodellisuuksien yhdistämistä ei ole tutkittu paljon. Kuitenkin monet käyttäjäkeskeiset suunnittelu- ja testausmenetelmät, joita yleisesti sovelletaan, soveltuvat myös virtuaalitodellisuuksien kehittämiseen. Kirjallisuuden perusteella käyttäjäkeskeisen suunnittelun tuominen mukaan kehitysprosessiin parantaa ohjelmistojen laatua ja käyttäjäkokemusta. Virtuaalitodellisuuskäyttöliittymiä suunnitellessa on kuitenkin tärkeää huomioida lisäksi näiden käyttöliittymien erityispiirteet, erityisesti hyödyntää olemassa olevaa tietoa niiden toteuttamisen haasteista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thesis.pdf 2.296Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record