Reunalaskenta-arkkitehtuurit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208664
Title: Reunalaskenta-arkkitehtuurit
Author: Vene, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208664
http://hdl.handle.net/10138/273629
Thesis level: master's thesis
Discipline: Computer science
Tietojenkäsittelytiede
Datavetenskap
Abstract: Mobiililaitteiden suorituskykyä rajoittaa akkuvirran rajallisuus sekä laitteiden fyysinen koko, mutta tarpeet mobiililaitteilla suoritettavalle laskennalle kasvavat. Yhtenä vaihtoehtona suorituskyvyn parantamiseksi on etälaskenta, jossa laskentaa siirretään mobiililaitteelta verkon yli esimerkiksi pilven suoritettavaksi. Kauas siirretty etälaskenta johtaa suureen tiedonsiirron viiveeseen, eikä täten ole soveltuva tiukan aikavaatimuksen sisältävään laskentaan. Viiveen vähentämiseksi on ehdotettu, että laskentaresurssit tuotaisiin lähemmäksi mobiililaitetta. Reunalaskennassa laskentaresursseja sijoitetaan verkkohierarkiassa lähemmäksi asiakaslaitteita. Tässä tutkielmassa esitellään ehdotettuja reunalaskenta-arkkitehtuureja, jotka pyrkivät lisäämään reunalaskennan osaksi mobiiliverkkoa. Mobiiliverkko on reunalaskennan tuottamiselle erinomainen ympäristö, koska se tarjoaa valmiin hajautetun infrastruktuurin, joka on hajautettu sekä sijaitsee lähellä mobiililaitteita. Ehdotetuista arkkitehtuureista tunnistettiin niiden yleiset ominaisuudet, jotka toimivat pohjana arkkitehtuuriehdotuksien vertailulle. Yksittäinen ominaisuus kuvaa tapaa jolla jokin tietty toiminnallisuus on toteutettu. Esimerkiksi tapa jolla tietoliikenteen reititys mobiiliverkosta reunalaskennalle toteutetaan. Kunkin ehdotetun reunalaskenta-arkkitehtuurin muodostama ominaisuusjoukko on uniikki ja täten johtaa erilaiseen järjestelmään. Ominaisuuksien välillä todettiin olevan riippuvuuksia ja keskeisimmäksi ominaisuudeksi havaittiin integraation tyyli. Integraation tyyli tarkoittaa tapaa, jolla reunalaskenta-arkkitehtuuri olettaa reunalaskennan integroituvan osaksi mobiiliverkkoa. Lisäksi analysoitiin ehdotettujen arkkitehtuurien yhteensopivuutta ETSI (European Telecommunications Standards Institute) MEC (Multi-access edge computing) spesifikaation vaatimuksiin ja huomattiin, että läpinäkyvää integraatiota toteuttavat arkkitehtuuriehdotukset vaikuttavat täyttävän esitetyt vaatimukset parhaiten. Reunalaskennan tuottaminen mobiiliverkossa vaatii useita erilaisia päätöksiä. Tämä tutkielma esitti arkkitehtuuritasolla esitetyt ominaisuudet, jotka olivat korkean tason suunnittelupäätöksiä. Parhaiten ETSI MEC spesifikaatiota tukivat arkkitehtuurit, jotka edellyttivät vähiten muutoksia olemassa olevaan mobiiliverkkoon.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
reunalaskenta_lauri_vene.pdf 709.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record