Suomalaisten ayrshire-lehmien elopainon ja runko-ominaisuuksien perinnöllinen yhteys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123709
Title: Suomalaisten ayrshire-lehmien elopainon ja runko-ominaisuuksien perinnöllinen yhteys
Author: Wahlroos, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123709
http://hdl.handle.net/10138/275566
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Elopainotietoa tarvitaan lehmien ruokinnan suunnitteluun ja kunnon seurantaan. Se on tärkeä tieto myös lääkinnässä, sillä elopainon virhearviointi on merkittävä tekijä lääkeresistenssien kehittymiselle. Lypsylehmien elopainot ovat nousseet vuosien 2007–2017 aikana ensikoilla 21,4 kg (8,8%), toisen kerran poikineilla 29,2 kg (9,7 %) ja kolmannen kerran poikineilla 34,4 kg (10,8 %). Elopainoon vaikuttaa niin perimä kuin parantuneet ympäristöolosuhteetkin. Elopainon nousu on johtanut tarvittavan ylläpitoenergian määrän ja siten myös kasvihuonekaasupäästöjen nousuun. Näistä syistä johtuen elopainoa tulisi pienentää tai ainakin sen nousua rajoittaa. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli arvioida suomalaisten ayrshire-lehmien elopainojen ja runko-ominaisuuksien periytymisasteet ja ominaisuuksien väliset geneettiset korrelaatiot. Lisäksi pohdittiin elopainon mahdollista liittämistä taloudellisen valintaindeksin (NTM) laskentaan hyödyntämällä elopainon ja runko-ominaisuuksien geneettistä korrelaatiota. Tutkimusaineistosta poistettiin poikkeavat ja virheelliset havainnot. Aineistoa rajattiin myös kiinteiden tekijöiden suhteen, alaluokkien koko kriteerinä. Lopulliseen aineistoon jäi 39 550 elopainohavaintoa ja 12 928 rakennearvostelun havaintoa. Tutkimuksessa saadut periytymisasteet olivat: elopaino 0,45 (keskivirhe 0,02), takakorkeus 0,53 (0,04) ja muut runko-ominaisuudet 0,11–0,32 (0,02–0,03). Korrelaatiot eri poikimakerroilla mitattujen elopainojen välillä olivat hyvin korkeita 0,96–0,98 (0,01–0,03). Vastaavat fenotyyppiset korrelaatiot olivat 0,43–0,76. Elopainon ja runko-ominaisuuksien väliset korrelaatiot laskettiin vain ensimmäisen poikimakerran tuloksista. Elopainon ja takakorkeuden välinen geneettinen korrelaatio oli 0,65 (0,03) ja muiden runko-ominaisuuksien välillä -0,14–0,59 (0,05–0,09). Tulosten perusteella elopaino voidaan arvioida runko-ominaisuuksien avulla ja elopainoindeksi laskea runko-ominaisuuksien jalostusarvojen avulla. Elopainoindeksin lisääminen kokonaisjalostusarvoon negatiivisella painolla hillitsisi lehmien koon kasvua.Live weight data of cows is needed when preparing feeding plans and monitoring body condition of cows. Live weight is also important in medication; underestimating live weight is a major factor in the development of drug resistance. Live weight of dairy cows has increased in the years 2007–2017. The weight of primaparous cows has increased 21,4 kg (8,8 %), in the second parity 29,2 kg (9,7 %) and in the third parity 34,4 kg (10,8 %). The live weight is affected by both genetics and environment. Higher live weight leads to increased maintenance energy and feed consumption and thereby also increased emissions of greenhouse gases. For these reasons, the body weight should be lowered, or at least its increase should be slowed down. In this study, the objective was to estimate heritability of live weight and body conformation traits in Finnish Ayrshire. In addition, the possibility to include live weight into Nordic Total Merit index (NTM) using breeding values of the frame traits is assessed. From the original data outliers and incorrect observations were deleted. The data were also constrained by fixed effect subclass size. The final data contained 39,550 live weight observations and 12,928 measurements or scores conformation. The heritabilities of this study were: live weight 0,45 (standard error 0,02), stature 0,53 (0,04) and other conformation traits 0,11–0,32 (0,02–0,03). Genetic correlations between live weigh at different ages were very high 0,96–0,98 (0,01–0,03) and the phenotypic correlations were 0,43–0,76. The correlations between the live weight and body characteristics were computed only for the first calving. The genetic correlation between live weight and stature was 0,65 (0,03) and between live weight and other frame traits -0,14–0,59 (0,05–0,09). Based on the results, live weight could be predicted with frame traits. Hence it is possible to calculate the estimates of breeding values to live weight by using the composite index of body characteristics. Adding live weight index into NTM with a negative weight would restrain the growth of cow size.
Subject: kotieläinjalostus
ayrshire
elopaino
rakennearvostelu
periytymisaste


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
TARU_WAHLROOS_Pro_Gradu_2018.pdf 938.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record