Peri-urban agroforestry as a source of livelihood : case study on fruit trees in Dzivarasekwa in Harare, Zimbabwe

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123700
Title: Peri-urban agroforestry as a source of livelihood : case study on fruit trees in Dzivarasekwa in Harare, Zimbabwe
Author: Haavisto-Meier, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201812123700
http://hdl.handle.net/10138/275579
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Tiheään asutuilla alueilla ruoantuotannon on sopeuduttava kasvavan väestön ja kaupungistumisen tuomiin haasteisiin. Tämä koskee eritoten Afrikkaa, jossa väestönkasvu seuraavan 30 vuoden aikana tulee olemaan suurempaa kuin muissa maanosissa. Tästä johtuen kaupunkia ympäröivän peltometsäviljelyn odotetaan olevan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa tällä alueella. Kotipuutarhat, jotka ovat osa peltometsäviljelyä, on nähty yhtenä ratkaisukeinona parantaa ihmisten ruoka- ja ravitsemusturvaa. Hedelmäpuut tarjoavat kotitalouksille vaihtelua päivittäiseen ruokavalioon. Hedelmät sisältävät vitamiineja ja muita ravintoaineita, jotka tutkitusti auttavat sairauksien ehkäisyssä. Lisäksi hedelmien myynti voi tarjota kotitalouksille myös tulonlähteen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Dzivarasekwan kehysalueella Hararessa Zimbabwessa, mitä hedelmäpuita ihmiset kasvattavat kotipuutarhoissa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten kotitaloudet käyttävät hedelmäpuista saatavan sadon, myyvätkö he sen vai käyttävät osana päivittäistä ravitsemusta. Aineisto kerättiin haastattelemalla paikallisia heidän kotipuutarhoissaan syksyllä 2015. Haastatteluja tehtiin 34 ja viidestä kotipuutarhasta piirrettiin kuvailevat kartat. Tutkimuksessa havaittiin yhteensä 16 erilaista hedelmäpuuta, joista yleisimpiä olivat avokado, mango, guava ja persikka. Myös neljä kotoperäistä hedelmäpuulajia kasvoi alueen kotipuutarhoissa. Haastateltavista kotitalouksista kaikki käyttivät hedelmiä osana ravitsemusta ja kahdeksan kotitaloutta lisäksi myi hedelmiä lisätuloja saadakseen. Suurin rajoittava tekijä hedelmäpuiden kasvatuksessa oli kotipuutarhojen pieni koko. Ihmiset olivat kuitenkin kiinnostuneita kasvattamaan lisää hedelmäpuita, myös kotoperäisiä, jos heillä olisi taimia ja riittävästi tilaa. Kotitaloudet olivat kiinnostuneita myös paremmista lajikkeista. Tulokset osoittavat, että kotipuutarhoissa kasvatetut hedelmäpuut voivat tuottaa kotitalouksille hedelmiä päivittäiseen ruokavalioon ympäri vuoden. Lisäksi hedelmien myynti voi tuoda kaivattuja lisätuloja kotitaloudelle.Food production in densely populated areas needs to adjust to the pivotal challenges of an increasing population and urbanization. Particularly, this applies for Africa, which will face the highest population growth of all continents within the next 30 years. This is why in the future peri-urban agroforestry is expected to play a more important role in this area of the world. Homegardens which are part of agroforestry systems are seen as one of the ways to improve people’s food security and nutrition security. For households fruit trees offer a variety for the daily diet. Besides the fact that fruits contain various vitamins and other nutrients which help to prevent diseases, selling fruits can additionally offer a source of income for some households. This study found out what kind of fruit tree species people are growing in their homegardens, in the peri-urban area of Dzivarasekwa (Harare), Zimbabwe. The study investigated how households use fruits whether they sell them or use them as a part of daily nutrition. The material was collected by interviewing local people in their homegardens in the fall of 2015. 34 interviews were conducted and 5 descriptive maps of homegardens were drawn. The study found in total 16 different fruit trees, from which the most common were mango, avocado, guava and peach. Also 4 different indigenous fruit tree species were grown in the homegardens. From the interviewed households all of them used fruits as a part of nutrition and eight households also sold fruits to get income. The strongest limiting factor in the cultivation of fruit trees was the small size of the homegardens. However, people would be interested to grow more fruit trees, even indigenous ones, if they had the seedlings available and enough space. People were also interested in better varieties if they would be available. The results show that fruit trees grown in the homegardens can produce fruits for the household for the daily diet all over the year. In addition, fruit sales can bring an extra income for the households.
Subject: peri-urban
agroforestry
livelihood
homegarden
fruit tree
Zimbabwe
indigenous fruit tree
nutrition security


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Haavisto-Meier_Heidi_Pro_gradu_2018.pdf 2.079Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record