Persoonanvaihtelun monet merkitykset : Puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen rakentuminen Jarkko Martikaisen rocklyriikoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811063499
Title: Persoonanvaihtelun monet merkitykset : Puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen rakentuminen Jarkko Martikaisen rocklyriikoissa
Author: Ruotsalainen, Kristiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811063499
http://hdl.handle.net/10138/277528
Thesis level: master's thesis
Discipline: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielma käsittelee Jarkko Martikaisen rocklyriikoissa tapahtuvaa persoonanvaihtelua ja sen vaikutusta kappaleiden puhujan ja kuuntelijan väliseen suhteeseen. Persoonanvaihtelulla tarkoitan ilmiötä, jossa käytetty persoonaviittaus vaihtuu kesken tekstin, vaikka se kontekstin perusteella näyttäisi viittaavan ensin käytetyn kanssa samaan referenttiin, tai tapauksia, joissa persoonaviittaus vaihtuu kahden muuten identtisen säkeen välillä. Tutkielman aineistona on yhteensä 117 rocklyriikkaa, joista 73 on julkaistu Martikaisen YUP-yhtyeen levyillä ja 44 taas lauluntekijän soolotuotannossa. Tarkoituksenani on ensinnä selvittää, millaisia puhujan ja kuuntelijan väliseen suhteeseen liittyviä merkityksiä kappaleissa persoonanvaihtelun keinoin luodaan, ja toisaalta tarkastella, onko noissa merkityksissä eroja YUP:n kappaleiden ja soololyriikoiden välillä. Fennistiikan mittavan persoonatutkimuksen (mm. Lea Laitinen, Marja-Liisa Helasvuo) lisäksi hyödynnän tutkielmassani esimerkiksi M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kielioppiteorian ajatusta kielen interpersoonaisesta metafunktiosta, kognitiivisen kieliopin näyttämömallia sekä Pekka Pällin ajatuksia kielen keinoin luoduista sisä- ja ulkoryhmistä. Merkittävään rooliin nousevat myös lyriikantutkimuksen retorisen ja mimeettisen minän käsitteet ja kuuntelijan paikkaa hahmoteltaessa esimerkiksi lukijapaikan sekä proosan sisäislukijan ja yleisön käsitteet. Tutkielmassani tarkoitan puhujalla lähinnä retorista minää ja kuuntelijalla taas tämän vastapariksi asettuvaa tekstiin konstruoitua kuuntelijaa. Tutkielmassa jaan aineistoni persoonanvaihtelun pääasiallisen funktion perusteella neljään eri ryhmään. Näissä kategorioissa persoonanvaihtelu 1) johdattaa kuuntelijaa tekstin tunnelmaan. 2) samastuttaa kuuntelijaa tekstin minämuotoiseen puhujaan. 3) nostaa kappaleen teeman esiin. 4) rakentaa sisä- ja ulkoryhmiä. Nollapersoona on aineistossani kategoriasta riippumatta yleisimmin vaihteluun osallistuva persoona. Persoonanvaihtelun kannalta merkittävimmät erot eri kategorioiden välillä näkyvätkin keskenään vaihtelevien persoonien määrässä: kategorioissa 1 ja 2 merkityksen luomiseen riittää usein kaksikin persoonaa, kun taas ryhmissä 3 ja 4 niitä käytetään lähes poikkeuksetta enemmän, ja usein käytössä onkin jopa yli puolet suomen persoonajärjestelmän jäsenistä. YUP:n ja soolotuotannon väliset erot taas reaalistuvat selkeimmin tekstissä minämuotoisena näkyvän mimeettisen minän ja retorisen minän välisessä suhteessa sekä siinä, miten sisä- ja erityisesti ulkoryhmistä puhutaan.
Subject: Persoona
rocklyriikka
interpersoonainen metafunktio
näyttämömalli
sisä- ja ulkoryhmät
runon puhuja
retorinen minä
mimeettinen minä
yleisö
lukijapaikka
kuuntelija


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruotsalainen_Kristiina_Pro_gradu_2018.pdf 1.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record