Studio Pedagogy as a Method in Textile and Fashion Design Education

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123137
Title: Studio Pedagogy as a Method in Textile and Fashion Design Education
Author: Purasmaa, Marika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201809123137
http://hdl.handle.net/10138/277585
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkielmassani selvitetään opetusmenetelmiä, jotka ovat tyypillisiä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Muotoilun laitokseen kuuluvassa Fashion, Clothing and Textile Design –koulutusohjelmassa. Tarkoituksena on kartoittaa erityisesti studio-pedagogisia elementtejä tekstiilisuunnittelun opetuksessa, sekä kuvailla valittujen menetelmien taustalla vaikuttavia opetusnäkemyksiä. Lisäksi kootaan yhteen keskeiset opetuksen järjestämiseen vaikuttavat tekijät. Studio-pedagogiikkaa lähestytään teoreettisesti R. Keith Sawyerin (2018) the studio model –mallin avulla, joka perustuu tutkimukseen luovuuden opettamisesta ja oppimisesta taide- ja suunnittelukouluissa. Tutkielmassa tarkastellaan myös näkemyksiä materiaalisuuden ja kehollisuuden roolista suunnitteluopetuksen osana. Tutkimuksellinen lähestymistapa on etnografinen ja tutkimusta varten haastateltiin viittä koulutusohjelman parissa työskentelevää asiantuntijaa. Teemahaastatteluiden lisäksi suoritettiin kaksi observointia, kudonnan ja painokankaiden studioissa. Kerätty aineisto analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin, teoriaa osittain hyödyntäen. Tutkimuksen tulokset näyttävät opiskelijoiden luovaan prosessiin tähtäämisen yhdeksi keskeisimmäksi päämääräksi opetuksessa. Luovuuteen opitaan tehtävien tai projektien rajoitusten ja vapauden tasapainon avulla. Tehtävänannot mahdollistavat opiskelijoille ilmaisullisen vapauden, mutta sisältävät aina myös tarkkaan määritellyt vaatimukset valmistukseen liittyvien teknisten ratkaisujen ymmärtämisestä ja esittämisestä. Oppiminen nähdään tehokkaana, kun tehtävien tekninen ja taiteellinen puoli yhdistyvät prosessin alusta alkaen, materiaalien työstämisen ja tutkimisen avulla. Suunnitteluprosessin yksi tärkeimpiä yksityiskohtia on luovan prosessin aloittaminen yksilöllisen, visuaalisen taustatutkimuksen tekemisellä, jonka avulla luotu konseptisuunnitelma nähdään keskeisenä suunnannäyttäjänä materiaalikokeiluja ja kokoelmaa työstettäessä. Työpajamestarit ovat tärkeässä roolissa päivittäisen studiotyöskentelyn sujuvuuden takaajina. Studio-pedagogiikka on opetuksen järjestäjän näkökulmasta monitahoinen kokonaisuus ja kurssien intensiivinen, tiivistahtinen periodiopetus asettaa tiukat raamit studioiden ja opetuksen toimivuudelle. Studiot ovat avoimia myös muille Muotoilun laitoksella opiskeleville. Avoimuuden ja opiskelijaryhmien erilaisuuden myötä suunnitteluajattelu laajenee, ja oppimisen sosiaalinen aspekti nähdään yleisesti luovuutta ja oppimisprosessia tehostavana.Purpose of this masters’s thesis is to find and describe pedagogical elements of the studio practices at the Faculty of Fashion, Clothing and Textile, at the Aalto University School of Art, Design and Architecture. The focus is on renewed textile design education, especially in The Woven Fabrics Studio practices. Another aim is to examine the pedagogical views behind the main findings. The studio pedagogy is theoretically approached by R. Keith Sawyer’s (2018) research and the studio model, which is a cultural model of teaching and learning at the schools of art and design. Another theoretical frame is conducted from the field of materiality and the theory of embodied cognition, which can explain the importance of material explorations. The studio pedagogy has indicated to have remarkable benefits in design education by mastering creativity, and it could offer potential ideas extended to other school levels as well. In present study, I also summon an overview about the requirements needed from the operational unit, as offering studio pedagogy needs special arrangements. The ethnographic data is collected from the semi-structured theme interviews of the five professionals, deeply involved in design pedagogy at the faculty. In addition, two short observation phases were conducted at the weave studio and at the fabric print studio. The qualitative content analysis is done as theory and data-driven analysis. According to the results, one of the most distinct pedagogical element are the design assignments, that are based on the students’ individual concept and visual research, before going further with the material explorations at the studios. Lots of time and effort is put on this very early phase of the design process, and it is seen to lead originality and innovative results. The assignments include always both the artistic and technical sides, which is found effective and convenient way of learning. Processes such as creative and learning processes are seen the most important learning outcome. Preparing students to become design professionals, project management skills are practiced with advanced courses including lots of independent work. The Woven Fabric Studio courses are often intensive few week modules, which are available also for students from other faculties. Studio masters’ role is crucial at daily studio work. In addition to proper learning environments and up-to-date facilities, studio pedagogy requires great amount of resources, scheduling, pedagogical visions, and engagement. Learner-centerness and social aspects of learning are strongly emphasized, and many voluntary multidisciplinary projects are offered.
Subject: studio pedagogy
creativity
teaching
design-learning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marika_Purasmaa_PG2018.pdf 2.123Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record