Työttömän toimijuus : mahdollisuuksia, rajoituksia ja yhteiskunnan velvoitteita

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153539
Title: Työttömän toimijuus : mahdollisuuksia, rajoituksia ja yhteiskunnan velvoitteita
Alternative title: Agency of unemployed : possibilities, limitations and demands of society
Author: Kosunen, Kyllikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201811153539
http://hdl.handle.net/10138/277622
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Education (General and Adult education)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan työttömän toimijuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä siihen kohdistuvia yhteiskunnan odotuksia tai velvoitteita. Toimijuuden käsitteellä tarkoitetaan toimintaa ja tekemistä, joka muotoutuu oman valinnan ja kyvyn reunaehto-jen sisällä. Toimijuus syntyy aina vuorovaikutuksessa ja on tilannesidonnaista. Tutkimustani taustoittavassa teoriassa käsitellään aktiivipolitiikkaa, jonka tarkoituksena on vastikkeellistaa sosiaalietuudet ja aktivoida työttömät mahdollisimman pian takaisin työelämään. Aktiivipolitiikan juuret ovat uusliberalistisessa ideologiassa, jossa valtio vähentää holhoamista ja huolenpitoa, jolloin yksilöllä on sekä vapaus että vastuu ohjata omaa elämäänsä. Tähän liittyy myös elinikäinen oppiminen, joka mukauttaa yksilön vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Aineisto koostuu kymmenestä työttömän tai pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneen henkilön haastattelusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työttömyys mahdollistaa leppoisamman arjen rytmin, mutta muutoin työttömän toimijuus on monen rajoitteen muovaama. Varsinkin pitkittynyt työttömyys aiheuttaa taloudellista niukkuutta, millä on kerrannaisvaikutus muihin ongelmiin. Työttömän toimijuuteen vaikuttaa myös merkittävästi henkinen jak-saminen, sillä työtön ei koe voivansa olla täysivaltainen kansalainen. Työtön kokee yhteiskunnan vaativan tietynlaista aktiivista toimintaa ja velvoittavan jopa ratkaisemaan itse työttömyytensä huomioimatta sitä estäviä rakenteita.This study examines the agency of unemployed focused on its possibilities and limitations. In this research I also concentrate on what kind of an agency the society demands from unemployed and how it affects on life. The agency is explained to be an action, which takes form in certain structure, context and interaction. The research material has been gathered by interviewing ten persons, who were either unemployed at the moment or who have experienced long-term unemployment. This research shows that the agency of the unemployed has more limitations than possibilities. Most restrictions are connected with low income, especially among long-term unemployed people. There is always some concern about coping financially and the lack of money influenced almost all parts of daily life and before long caused other problems. Mental pressure effects on agency by weakening self-esteem and unsure future makes prospects hopeless. The opportunity is the more flexible daily schedule, which makes living leisured and gives a possibility to spend more time with family, friends and hobbies. However, the period of unemployment cannot be compared to holiday, because anxiety about getting a job is always present. As for demands of society the informants share the experience of being responsible for solving the problem alone without recognizing the fact that the reason of unemployment can be structural. Also, there is an indeterminate threat above unemployed; if one doesn´t show certain kind of activity, one is punished with sanction.
Subject: Toimijuus
työttömyys
uusliberalismi
aktiivipolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kosunen_Kyllikki_Pro_gradu_2018.pdf 530.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record