Perioperative treatment of brain arteriovenous malformations between 2006 and 2014 : the Helsinki protocol

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810303430
Title: Perioperative treatment of brain arteriovenous malformations between 2006 and 2014 : the Helsinki protocol
Author: Niini, Tarmo; Laakso, Aki; Tanskanen, Päivi; Niemelä, Mika; Luostarinen, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201810303430
http://hdl.handle.net/10138/278379
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksessa arvioimme kuinka Helsingin yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikassa vuosina 2006-2014 mikrokirurgisesti hoidettujen aivojen arteriovenoosi malformaatio (AVM) potilaiden perioperatiivinen hoitoprotokolla on toteutunut. Lisäksi selvitimme viivästyneiden postoperatiivisten vuotojen (VPV) ilmaantuvuuden protokollaa käytettäessä. Aineisto ja menetelmät HYKSin neurokirurgian klinikan aivojen arteriovenoosien malformaatioiden perioperatiivisen hoidon protokollaa käytettiin koko tutkimuksen 121 operatiivisen hoidon saaneen potilaan kohortille. Neurokirurgian klinikan AVM- tietokantaa sekä potilastietojärjestelmää käyttäen kerättiin perioperatiiviseen hoitoon liittyvät tiedot (mm. päivittäiset systoliset verenpainetavoitteet sekä näiden toteutuminen, laskimonsisäinen nestehoito, nestetasapaino ja hengityskonehoidon sekä tehohoitojakson pituus). Potilaat, joille ilmaantui VPV, käytiin läpi tutkimuksessa yksityiskohtaisesti. Tulokset Viidelle potilaalle 121:stä (4.1%) ilmaantui VPV. Näiden potilaiden arteriovenoosi malformaatio oli keskimäärin korkeampaa Spetzler-Martin luokkaa (p=0.043) kuin niiden potilaiden, joille ei ilmaantunut viivästynyttä postoperatiivista vuodoa. Näiden potilaiden AV- malformaatioiden vievät suonet olivat monimutkaisempaa tyyppiä (p=0.003) ja heille annettiin enemmän laskimonsisäistä nestehoitoa neurokirurgisella teho-osastolla (keskimäärin 3726 ml/vrk vs keskimäärin 2980 ml/vrk ei vuotaneilla) (p=0.040). Kaikki VPV:n saaneet potilaat olivat miehiä (p=0.040). Johtopäätökset HYKSin Neurokirurgian klinikan aivojen AV-malformaatioiden perioperatiivinen hoitoprotokolla on yhtä hyvä, ellei hieman parempi (4.1% vs 5.0% VPV:n ilmaantuvuus), kuin aiemmin julkaistu, monimutkaisempi hoitoprotokolla. Tutkimustuloksemme tukevat Spetzler-Martin luokituksen käyttöä potilaiden postoperatiivista hoitoa suunnitellessa. Tutkimuksemme kaikki viivästyneet postoperatiiviset vuodot tapahtuivat potilaille, jotka olivat Spetzler-Martin luokkia 2-5. Avainsanat: intracranial arteriovenous malformations, neurosurgical intensive care unit, postoperative hemorrhage, retrospective study, blood pressure, clinical protocols
Subject: intracranial arteriovenous malformations
neurosurgical intensive care unit
postoperative hemorrhage
retrospective study
blood pressure
clinical protocols


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record