Taloustilanteen heikkenemisestä johtuvat muutokset asuntosijoittamiseen pääkaupunkiseudulla 2008

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211837
Title: Taloustilanteen heikkenemisestä johtuvat muutokset asuntosijoittamiseen pääkaupunkiseudulla 2008
Alternative title: Recession and changes in housing investments in the Helsinki metropolitan area 2008
Author: Eliasson, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211837
http://hdl.handle.net/10138/28002
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää miten taloustaantuma vaikutti asuntosijoittamisen kiinnostavuuteen ja asuntomarkkinoilla käytävään keskusteluun vuonna 2008. Tuolloin Suomen talous taantui voimakkaasti ja nopeasti yllättäen myös ennusteita laativat asiantuntijat. Ekonomistien lausunnoista puuttui yhdenmukaisuus ja tarkkuus. Ne myös saattoivat muuttua merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Taantumassa sijoitusviestintä on varovaista ja tarkasti muotoiltua. Sijoittajat uskovat mielellään muiden sijoittajien mielipiteitä ja käsityksiä vaikkei niiden taustalla olisikaan aina todennettua faktatietoa. Asiantuntijoiden tilastoihin halutaan uskoa vaikka niitä kohtaan koetaan epäilyksiä. Toisaalta asuntosijoittamisen kannattavuuteen ja taloudelliseen tuottoon halutaan uskoa vaikka asiantuntijat voisivat todistaa toisin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena jota analysoitiin Greimasin aktanttimallia mukaillen. Tutkimusaineisto koostui 14 Helsingin Sanomissa julkaistuista asuntosijoittamiseen liittyvistä artikkelista sekä 13 Taloussanomien keskustelupalstalla julkaistusta mielipidekirjoituksesta. Viestien merkityksiä käytiin läpi semioottisesti määrittelemällä eri aktanteille rooleja. Tarinassa sijoittajasubjektin objektina on asunto, jonka avulla pyritään saavuttamaan mahdollisimman suuri rahallinen tuotto. Lähettäjiä ovat muun muassa tilastojen laatijat ja sijoitusneuvojat. Kaikki optimaalisen sijoituspäätöksen tekemiseen vaikuttavat aktantit käydään tarkemmin läpi tutkimuksen loppupuolella.Purpose of this study is to investigate how the economic downturn affected the attractiveness of investing in housing and mortgage markets in the debate in 2008. At that time, Finland's economy declined sharply and quickly surprising also forecasting experts. Economists' opinions lacked the consistency and accuracy. Forecasts also could change significantly in the short term. In the recession housing investment communications is conservative and well-formatted. Investors like to believe in other investors’ opinions and ideas even though their background should not always be verified. Investors want to believe in experts’ statistics even though there are doubts towards them. On the other hand investors want to believe in the profitability of investing in housing and economic returns although experts are able to prove otherwise. The study was conducted qualitative case study which is analyzed in Greimas' actantial model. The material consisted of 14 articles published in Helsingin Sanomat and 13 writings in Taloussanomat Internet pages. Meanings of the messages were analyzed semiotically defining roles for actants. In the story object of the investor subject is financial return from housing. Senders include experts creating statistics and investment advisers. All the optimal investment decision affecting actants are decined in the end of the study.
Subject: housing markets
housing investment
the investor
the downturn
actantial model
asuntomarkkinat
asuntosijoittaminen
sijoittaja
laskusuhdanne
aktanttimalli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record