EFFEKTUTVÄRDERING INOM FÖRETAGANDEUTBILDNING

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/29203
Title: EFFEKTUTVÄRDERING INOM FÖRETAGANDEUTBILDNING
Author: Granqvist, Stefan
Contributor: Svenska Handelshögskolan, Institutionen för företagsledning och organisation, Entreprenörskap och företagsledning
Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation, Entrepreneurship and Management
Belongs to series: Economics and Society – 239
ISSN: 0424-7256
ISBN: 978-952-232-154-1
Abstract: Effektutvärdering inom företagandeutbildning är ett forskningsfält som karakteriseras av brist på modeller ifråga om utvärdering. De få och hittills existerande utvärderingsmodellerna verkar ha förbisett de pedagogiska variablerna såsom utbildningens innehåll och metoder. Därför har det varit problematiskt att beskriva företagandeutbildningen i högskolor och analysera hur företagandeutbildningen bidrar till studerandes inlärning och deras förmåga att utnyttja kunskapen i näringslivet. Avhandlingen som är en deduktiv studie granskar den tidigare forskningen på området och förespråkar en tvärvetenskaplig ansats vid mätning och presentation aveffekter inom företagandeutbildning. Den nya modellen, ROEE-modellen, bidrar till teoribildningen om lärandets ”vad” och lärandets ”hur” inom företagandeutbildningen. En av de första teorierna om inlärning (Herbart 1776-1841) och Kirkpatricks (1998) fyra-stegs modell för kursutvärdering byggs ut med en ny referensram baserad på examensutbildning inom företagande. En intressant aspekt metodmässigt utgör att försöksplanering och diagnostik inom medicinens område tillämpas på företagandeutbildningen. Avhandlingen visar att variabeln innehåll i företagandeutbildningen inom examensutbildning har en klar koppling till beteendet. Ett välavvägt innehåll kan utnyttjas i arbetslivet såväl av entreprenören som av intraprenören. Vid metodval i undervisningen visar den empiriska undersökningen att variation i metoder ger de positivaste upplevelserna.
URI: http://hdl.handle.net/10138/29203
Date: 2012-01-17
Subject: effektutvärdering
företagandeutbildning
ROEE-modell


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
239_978-952-232-154-1.pdf 1.374Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record