Power and Women in the Neo-Assyrian Palaces

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7631-2
Title: Power and Women in the Neo-Assyrian Palaces
Alternative title: Valta ja naiset uusassyrialaisissa palatseissa
Author: Svärd, Saana
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Assyriology
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-02-22
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7631-2
http://hdl.handle.net/10138/29538
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In this dissertation, I analyze theories of power in order to study the Neo-Assyrian (934-610 BC) women of the palaces. This study subscribes to that sociological understanding of power which stipulates that power exists in all relationships between people. This is why the main research question of this dissertation is not whether women had power or not, but instead, the question is: What kind of power did women have in Neo-Assyrian palaces? Neo-Assyrian women have not been much discussed in earlier research. In addition to presenting the textual evidence relating to them, this dissertation hopes to offer new theoretical perspectives for Assyriology and the study of ancient Near East. The aim of this study is not to present a mere catalogue of powerful women, listing occupations and texts. Instead, the aim is to go further than that and show that by using theories of power, one can get new viewpoints additional to those procured by the traditional philological methodology. The structure of the dissertation is dictated by the research questions. After the introduction in Chapter 1, the second Chapter evaluates sociological discussions regarding the concept of power from the viewpoint of women s studies and Assyriology. However, to discuss women s power in the Neo-Assyrian palaces, it is necessary to consider what power meant for the Assyrians themselves. Although not an easy question to tackle, Chapter 3 discusses this problem from a semantic and lexicographical perspective. I discuss those words which imply power in the texts relating to the women of the palace. At the end of Chapter 3, these lexicographical results are compared with the sociological concepts of power presented in Chapter 2. The theoretical framework built on these two chapters understands power as a hierarchical phenomenon. What positions did women have in the palace hierarchy? What did they do in the palaces, and what kind of authority did they possess? This is the topic of Chapter 4, where the textual evidence relating to the palace women is presented. Power in general and women s power especially has been understood mostly in a hierarchical way in earlier research concerning Mesopotamian women. Hierarchical power structures were important in Mesopotamia, but other theoretical approaches can help one gain new perspectives into the ancient material. One of these approaches consists of concentrating on heterarchical, negotiable and lateral power relations in which the women were engaged. In Chapter 5, the concept of heterarchical power is introduced and the text material is approached from a heterarchical perspective. Heterarchical power relations include hierarchical power relations, but also incorporate other kinds of power relations, such as reciprocal power, resistance and persuasion. Although earlier research has certainly been aware of women s influence in the palaces, this dissertation makes explicit the power concepts employed in previous research and expands them further using the concept of heterarchy. By utilizing the concept of power as a theoretical tool, my approach opened up new avenues for interpreting the texts.Nykyisen Irakin alueella sijainnut uusassyrialainen valtakunta (934-612 eaa.) oli aikansa suurvalta, jolla oli juuret vanhemmassa perinteessä. Ensimmäinen assyrialainen valtakunta tunnetaan jo vuodelta 2000 eaa. Vuonna 1000 eaa. Assyria oli kuitenkin vain pieni kaupunkivaltio. Vuoden 934 eaa. jälkeen se laajeni suureksi imperiumiksi, joka ulottui Persianlahdelta aina nykyiseen Turkkiin asti. Väitöskirjatyöni käsittelee valtaa ja naisia tässä imperiumissa. Pääkysymys on se, millaista valtaa naisilla oli uusassyrialaisissa palatseissa. "Valta" on assyriologisessa tutkimuksessa perinteisesti ymmärretty hierarkkisesti käskysuhteina. Assyrian sosiaalinen järjestelmä voidaan ymmärtää pyramidina, jonka huipulla oli kuningas ja alimpana orjat. Assyriologian oppiaineen piirissä valtaa ei kuitenkaan yleensä käsitteenä määritellä sen tarkemmin. Jos vallan määritelmistä ei tutkimuksessa keskustella eikä sitä avata, naiset on helppo todeta esim. "sorretuiksi." Tutkin naisia paitsi tästä hierarkkisesta näkökulmasta, myös uudesta "heterarkkisesta" perspektiivistä. Heterarkkiseen valtaan kuuluvat muun muassa vaikutusvalta, vastarinta ja ihmisten välisessä kommunikoinnissa ilmenevä valta. Kaiken kaikkiaan uusassyrialaisen valtakunnan naisia on tutkittu varsin vähän. Naiset yleensä elivät perheensä luona kunnes isä järjesti tyttärelleen aviomiehen. Aviomies oli perheen pää, joskin naisen myötäjäiset saattoivat olla hänen omaa omaisuuttaan. Palatseissa eläneistä naisista on jäänyt selvästi eniten jälkiä nuolenpääsavitauluihin. Väitöskirjani toinen päämäärä on rakentaa ensimmäisen kerran kokonaiskuva siitä, mitä naiset kuninkaallisissa palatseissa tekivät, keitä he olivat ja missä virallisissa asemissa he toimivat. Kuninkaallisia palatseja oli kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja näissä palatseissa asui monia erilaisia naisryhmiä. Kuningattaren ja kuninkaan sukulaisnaisten lisäksi niissä asui ja työskenteli naismuusikkoja, laulajia, käsityöläisiä, keittäjiä ja palvelijoita. Varsinaisesti haaremeista ei ole todistusaineistoa. Korkea-arvoisia naisia toki suojeltiin huolellisesti, mutta suurin osa heistä eli varsin aktiivista elämää ja osallistui monenlaiseen taloudelliseen toimintaan. Monet heistä olivat myös erittäin sivistyneitä, osasivat lukea ja kirjoittaa ja kävivät kirjeenvaihtoa valtakunnan oppineiden kanssa. Varsinkin kuningattarella oli laaja henkilökunta, joka huolehti kuningattaren taloudellisista eduista ympäri laajaa Assyrian valtakuntaa.
Subject: assyriologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record