"Sukunimeni on kuin moottoripyöräjengiläiselle liivi – en luopuisi siitä mistään hinnasta" : Nuorten naisten sukunimen valinta avioliiton yhteydessä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201202061291
Title: "Sukunimeni on kuin moottoripyöräjengiläiselle liivi – en luopuisi siitä mistään hinnasta" : Nuorten naisten sukunimen valinta avioliiton yhteydessä
Author: Stormbom, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201202061291
http://hdl.handle.net/10138/29619
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan nuorten naisten sukunimen valintaa avioliiton yhteydessä. Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, koetaanko sukunimet osaksi yksilön identiteettiä ja vaikuttaako tämä sukunimen valintaan avioliiton yhteydessä. Tutkielmassa selvitetään myös, minkälaiset sukunimet tutkimuksen informantit kokevat miellyttäviksi tai ihanteellisiksi ja mitä sukunimen valinnalla kenties halutaan viestittää. Tutkimus on metodeiltaan sosio-onomastista nimistöntutkimusta, jossa huomion kohteena ovat nimien käyttö ja variaatio. Tutkimus on myös kansanonomastista tutkimusta, jossa tutkitaan maallikoiden nimiä ja nimistönkäyttöä koskevia havaintoja ja käsityksiä. Tutkimuksessa on kaksi aineistoa. Pääaineistona on kahdentoista vuosina 1982 1989 syntyneen suomalaisnaisen haastattelut. Haastateltavat ovat korkeasti koulutettuja ja syntyneet eri puolilla Suomea. Informanteista viisi on jo avioitunut, neljä on avioitumassa, ja kolmelle avioituminen ei ole ajankohtaista. Toinen aineisto on kerätty kyselylomakkeella internetissä, ja siihen on vastannut 250 henkilöä. Kyselyyn vastanneet ovat 20 30-vuotiaita naisia ja kotoisin eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastanneista noin 67 % on avioitumassa olevia ja noin 33 % jo avioituneita. Tutkimuksessa osoitetaan, että nuorten naisten sukunimen valintaan vaikuttavat monet eri tekijät, esimerkiksi halu saada koko perheelle yhteinen sukunimi, sukunimen kokeminen osaksi identiteettiä, nimen sopiminen yhteen omien etunimien kanssa sekä sukunimen muoto, merkitys ja yleisyys. Tutkimuksen kahden eri aineiston perusteella miehen sukunimen ottaminen on avioituville naisille edelleen yleisin vaihtoehto ja oman sukunimen pitäminen seuraavaksi yleisin. Yhteenkuuluvuus miehen ja mahdollisten lasten kanssa on tärkein syy valita miehen sukunimi tai kaksoisnimi. Oman sukunimen pitämiseen vaikuttaa vahvan sukunimi-identiteetin lisäksi usein korkea koulutustaso ja/tai oman tyttönimen tunnettuus työelämässä sekä perinteiden vastustaminen. Kaksoisnimeen päätyneet naiset puolestaan kuvailevat valintaansa usein kompromissiksi, kun halutaan sekä yhteinen nimi miehen kanssa että säilyttää oma tyttönimi. Monet tutkimuksen informanteista kokevat sukunimensä osaksi identiteettiään, mutta kaikilla se ei silti ole vaikuttanut sukunimen valintaan. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että hyvin vahva sukunimi-identiteetti vaikuttaa todennäköisesti haluun säilyttää oma sukunimi avioiduttaessakin, ja vastaavasti löyhä sukunimi-identiteetti saa kenties helpommin valitsemaan miehen sukunimen tai jonkin muun sukunimivaihtoehdon kuin oman sukunimen. Harvinaisia sukunimiä pidetään tutkimuksen perusteella mieluisina ja vastaavasti yleisiä ja usein nen-päätteisiä sukunimiä sekä kaksoisnimiä sellaisina, joita ei mielellään haluttaisi itselle. Työssä osoitetaan lopuksi, että sukunimen valinnalla voidaan haluta viestittää muille ihmisille muun muassa tiettyä asemaa, kuuluvuutta tiettyyn ryhmään tai sukuun, naimisissa oloa, feminismiä tai tasa-arvoa.
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sukunime.pdf 540.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record