Strateginen johtaminen Pohjois-Savon kasvinviljelytiloilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231148
Title: Strateginen johtaminen Pohjois-Savon kasvinviljelytiloilla
Author: Väisänen, Lassi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231148
http://hdl.handle.net/10138/298319
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maatalousekonomia
Agricultural Economics
Lantbruksekonomi
Abstract: Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tarkastella strategista johtamista pohjoissavolaisilla kasvinviljelytiloilla. Tavoitteena oli selvittää strategisen ajattelun, suunnittelun ja strategian toteuttamisen ilmenemistä. Lisäksi tarkasteltiin resursseja sekä toimintaympäristöä, koska haluttiin saada havainnollinen kokonaiskuva toimintaympäristöstä sekä maatalousyrityskohtaisista tekijöistä. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimuksen aineisto hankittiin teemahaastatteluilla tammi- helmikuussa 2018. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa pohjoissavolaista maatalousyrittäjää, joiden päätuotantosuunta oli kasvinviljely. Tutkituissa tapauksissa strategiatyö painottuu ajattelu- ja suunnitteluasteelle, joten puutteita on eniten strategian toteuttamisessa ja kontrolloinnissa. Strateginen johtaminen ei ole niin ennalta määriteltyjen toimintamallien mukaan etenevää toimintaa kuin suurissa yrityksissä. Tulosten perusteella strateginen johtaminen on valtaosin samantyylistä toimintaa kuin muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa maatalousyrityksissä. Vaikka maatilojen välistä yhteistyötä jo harjoitettiin, siinä nähtiin edelleen merkittäviä mahdollisuuksia. Usein uhkaksi mainittiin jokin taloudellinen tekijä kuten mm. panos- tai tuotehintojen muutos ja pellon hinnan nousu. Henkilöresurssit nähtiin yrityksissä keskeisenä vahvuutena: yrittäjien osaaminen painottui tuotannolliseen yritystoimintaan. Lisäksi suurimmatkin kasvinviljelytilat näkivät keskeiseksi heikkoudeksi yrityksen toimimisen suurelta osin yhden henkilön varassa.
Subject: strateginen johtaminen
yrityksen toimintaympäristö
yrityksen resurssit
maatalousyritys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record