Pakasteherneen (Pisum sativum) mekaaninen rikkakasvintorjunta rikkaäestyksellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231137
Title: Pakasteherneen (Pisum sativum) mekaaninen rikkakasvintorjunta rikkaäestyksellä
Author: Lukkaroinen, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901231137
http://hdl.handle.net/10138/298324
Thesis level: master's thesis
Discipline: Agroteknologia
Agrotechnology
Agroteknologi
Abstract: Maisterintutkielma on osa Muuttuvat viljelymenetelmät-hanketta (Muuvi-hanke). Hankkeessa mukana ovat Pyhäjärvi-instituutti, Apetit Oyj ja Kasvis-kartano Oy. Vastuuviljely-menetelmässä muutaman aikaisemmin hyväksytyn kasvinsuojeluaineen varoaikaa on pidennetty pidemmäksi kuin herneen kasvuaika on (65−80 päivää). Tästä syystä tarvitaan vaihtoehtoisia rikkakasvintorjuntatapoja herneen viljelyssä. Tutkielman tavoitteena on tutkia rikkaäestyksen vaikutusta hernekasvuston rikkakasveihin ja selvittää, vaikuttaako rikkaäestys herneiden lukumäärään kasvustossa ja kuivapainoon. Tutkimus suoritettiin kesällä 2017. Tutkimuksen lohkot sijaitsivat kolmella eri tilalla ja lohkoja oli yhteensä kolme. Tutkimuksen koealat olivat kemiallinen (4 koealaa), kahdesti rikkaäestetty (4 koealaa) ja nolla (käsittelemätön koeala, 2 koealaa). Näiden lisäksi tutkimuksessa oli yhdellä lohkolla (lohko 3:lla) kalkkityppi (Perlka®) (1 koeala) ja kerran rikkaäestetty (1 koeala) koealat. Lohkojen koealoilta laskettiin, kerättiin ja kuivattiin rikkakasvien ja herneiden maanpäällinen kasvusto. Näytteitä kerättiin kolme per koeala ja näytteenottokertoja oli viisi kasvukauden aikana. Näytteen koko oli 1 m2, jonka tulosta satunnaistettiin jakamalla näytteen koko 0,25 m2 kokoisiksi osanäytteiksi. Rikkakasvien lukumäärän ja kuivapainon sekä herneiden lukumäärien ja kuivapainojen tilastollinen analysointi tehtiin lineaarisella sekamallilla (IBM SPSS tilasto-ohjelma versio 25). Tutkimuksen tulosten mukaan kemiallisen ja kahdesti rikkaäestetyn koealan välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa rikkakasvien lukumäärissä eikä rikkakasvien kuivapainoissa. Rikkaäestys selkeästi heikensi rikkakasvien kasvua ja soveltui tulosten mukaan pakasteherneen rikkakasvien torjuntaan. Näiden tulosten mukaan rikkaäestys kannattaa tehdä kahdesti. Vaikka herneiden lukumäärä kärsii rikkaäestyksestä, niin se ei vaikuta herneiden kuivapainoihin eikä sadon määrään. Kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita on kalkkitypen ja rikkaäestyksen yhdistäminen, jolloin voitaisiin saavuttaa merkittävämpiä tuloksia rikkakasvintorjunnassa. Tämän tutkimuksen lisäksi useat tutkimukset ovat osoittaneet rikkaäestyksen olevan tehokas tapa vähentää rikkakasveja.
Subject: herne
Pisum Sativum
pakasteherne
rikkaäestys
kalkkityppi
mekaaninen rikkakasvintorjunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lukkaroinen_Her ... nen_rikkakasvitorjunta.pdf 4.308Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record