"Elämäsi alkaa vasta sitten kun olet saanut kotisi järjestykseen." : diskurssianalyysi tavaroiden vähentämisen ympärillä käytävästä kuluttajuuspuheesta ja tavaroiden merkityksistä mediateksteissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241170
Title: "Elämäsi alkaa vasta sitten kun olet saanut kotisi järjestykseen." : diskurssianalyysi tavaroiden vähentämisen ympärillä käytävästä kuluttajuuspuheesta ja tavaroiden merkityksistä mediateksteissä
Alternative title: "Your real life begins after putting your house in order." : Discourse analysis on minimalist consumerism in Finnish media
Author: Lähetkangas, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901241170
http://hdl.handle.net/10138/298391
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on tulkita mediateksteissä tavarasuhteen ympärillä käytävää kuluttajuuspuhetta diskurssianalyysin keinoin. Tutkin minkälaista kuluttajuutta aineistoni teksteissä rakennetaan ja minkälaisia merkityksiä tavaroihin liitetään. Menetelmänä olen käyttänyt tulkitsevaa diskurssianalyysiä, jossa aineistolähtöinen tulkinta on ohjannut tutkimuskysymysten muodostumista ja kysymykset ovat tarkentuneet ja muuttuneet analyysin edetessä. Aineistona on 26 vuosina 2014–2017 julkaistua suomenkielistä kolumnia, lehtiartikkelia ja uutisartikkelia, joissa käsitellään Marie Kondon Siivouksen elämänmullistava taika -kirjaa tai jotakin muuta tavarastaluopumisopasta tai vähentämisilmiötä yleisemmin. Tutkimuksen fokus on suomalaisen kulutusyhteiskunnan kontekstissa, jonka muodostumista peilataan länsimaisen kuluttajayhteiskunnan, massakuluttajuuden ja kertakäyttökulttuurin kehityksen ja suomalaisen modernin yhteiskuntarakenteen nopean muutoksen kautta nykypäivään. Näihin päiviin asti elintasoa on totuttu mittaamaan tavaroiden määrän lisääntymisellä ja omaisuudella, mutta kypsässä modernissa kulutuskulttuurissa kuluttaja voi nauttia myös pidättäytyessään kuluttamisesta. Kulutuskulttuurissa kuluttaminen on käytäntö, jonka avulla yksilöt osallistuvat sosiaaliseen elämään ja vahvistavat suhteitaan muihin. Teksteissä liikutaan pula-ajan ja ylenpalttisuuden, niukkuuden ja tuhlailun akseleilla ja kuluttajat pyrkivät tasapanoilemaan kaiken tämän keskellä. Analyysin perusteella aineistosta voidaan nimetä kuusi kulttuurista diskurssia: Siivouksen elämää muuttava voima, Tavarat taakkana ja tulvana, Ekologisuus ja kulutuksen vähentäminen, Naisten asema kotitaloudessa, Kulutus viihteenä ja Historian vaikutus ”pula-ajan mentaliteetti”. Diskursseihin sisältyy aineiston puhujien mielipiteitä sekä asian puolesta, että sitä vastaan. Monet diskursseista limittyvät toisiinsa ja samoja aiheita käsitellään diskurssien sisällä eri näkökulmista.The purpose of the thesis is to interpret the range of discussion concerning consumerism and the significance of possessions, that is present in the media. The method used is interpretive structuralism, which is a form of discourse analysis. My research questions have emerged from the data and the analysing prosess has restructured and refined them during the prosess. The data consists of 26 Finnish articles and columns in which Marie Kondo’s The life-chaning magic of tidying up, other organizing books or voluntary simplifying are discussed. The articles have been published in 2014–2017. The context of the study is in the Finnish consumer society, the forming of which I will reflect in relation to the development of the western consumer society, massconsumption, throwaway society and the rapid transformation of the Finnish social structure among other things. The standard of living has been dependent on aquiring wealth and on the amount of posessions, but in a mature consumer culture the consumer can also enjoy the act of not consuming. In consumer cultures, consuming is the practice through which individuals take part in social life and bond with each other. The results of the analysis suggest that there are six discourses present in the data: The life-changing power of tidying up, Posessions as burdens, Ecology and restraining consumption, Womens status in the household, Consuming as entertainment and Historical effect ”the burden of scarcity”. A discourse includes various aspects and opinions, positive and negative, which rise from the range of discussion present in the data. These discourses are not clear-cut, they overlap and same topics might be discussed in many of them.
Subject: diskurssianalyysi
kuluttajuus
konmari
tavaroiden vähentäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahetkangas_Outi_Pro_Gradu_2018.pdf 738.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record