Työorientaatiot muutoksessa? : Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6713-6
Title: Työorientaatiot muutoksessa? : Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa
Author: Turunen, Teemu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-03-24
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6713-6
http://hdl.handle.net/10138/29984
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In this article-based dissertation, subjective work orientations are studied comparatively among employees in five European countries: Finland, Germany, Great Britain, Spain and Sweden. The umbrella concept of work orientation used in the dissertation refers to the employment commitment, organisational commitment and subjective work goals of employees. Subjective work orientations of employees as measured by surveys are analysed in the study. More specifically, the data consist of Quality of Work Life Surveys collected by Statistics Finland in 1984 and 2003 as well as pooled data from World Values Surveys and European Values Studies collected in 1990, 1995 - 1997 and 1999 - 2000. In addition to this, data from the International Social Survey Program (ISSP), Work Orientation Module III, collected in 2005 - 2006, are used in the study. The following research questions are posed: 1) Have changes occurred in employees work orientations over time? 2) Are there differences between countries in employees work orientations? 3) Are aspects of national culture associated with employees work orientations? The specific focus is on whether these work orientations differ in Finland from those in other four countries. The study consists of four published articles and a synthesis article. Although it has often been feared that employment commitment has decreased, the study shows that employees commitment to work is still strong. The results concerning subjective work goals of employees also did not support Ronald Inglehart s well-known claim of a cultural shift from survival values to self-expression values. The work orientations of employees varied in all five countries according to the employees social status. For example, members of higher social classes showed stronger employment commitment than those of lower social classes. Finnish employees did not display particularly high levels of employment commitment when compared to the four other countries, a finding partly explained by cultural factors. Aspects of national culture, as measured by Shalom Schwartz, also explained the subjective work goals and organisational commitment of the employees in this study.Työelämässä on tapahtunut kehittyneissä maissa merkittäviä muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana. Palkansaajakunnan rakenne on palveluvaltaistunut ja palkansaajien koulutustaso on noussut. Tässä tutkimuksessa vertaillaan palkansaajien työorientaatioita viidessä eurooppalaisessa maassa: Espanjassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa. Työorientaation käsite viittaa palkansaajien työhön sitoutumiseen, organisaatioon sitoutumiseen sekä työhön kohdistuviin odotuksiin. Tutkimuksessa analysoidaan kyselytutkimusten avulla mitattuja palkansaajien subjektiivisia työorientaatioita. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen vuosina 1984 ja 2003 keräämiä työolotutkimuksia sekä World Values Survey-kyselystä ja European Values Study-kyselystä yhdistettyä aineistoa (WVS), joka on kerätty vuosina 1990, 1995 - 1997 ja 1999 - 2000. Lisäksi käytetään ISSP-ohjelman Työorientaatiot III-moduulia, joka on kerätty vuosina 2005 - 2006. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1) Onko palkansaajien työorientaatioissa tapahtunut muutoksia? 2) Onko palkansaajien työorientaatioissa maiden välisiä eroja? 3) Onko kansallisella kulttuurilla itsenäistä yhteyttä palkansaajien työorientaatioihin? Erityinen kiinnostus tutkimuksessa kohdistuu siihen, miten suomalaisten palkansaajien työorientaatiot vertautuvat muiden tutkimusmaiden palkansaajien työorientaatioihin. Tutkimus koostuu neljästä julkaistusta artikkelista sekä artikkeleiden tulokset kokoavasta yhteenvetoluvusta. Vaikka työhön sitoutumisen on viime aikoina usein epäilty heikentyneen, tämän tutkimuksen tulosten mukaan palkansaajien työhön sitoutuminen on edelleen vankkaa. Tutkimuksen tulokset eivät myöskään tukeneet palkansaajien työhön kohdistuvien odotusten osalta Ronald Inglehartin tunnetuksi tekemää väitettä, että itseilmaisuarvot olisivat yleistyneet materialististen arvojen kustannuksella. Palkansaajien työorientaatiot vaihtelivat kaikissa tutkimusmaissa yksilön sosiaalisen aseman mukaisesti. Esimerkiksi ylemmissä ammattiluokissa oltiin enemmän sitoutuneita työhön kuin alemmissa ammattiluokissa. Suomalaisten palkansaajien työhön sitoutuminen ei osoittautunut vertailumaihin nähden erityisen korkeaksi, vaikka näin olisi saattanut olettaa esimerkiksi suomalaisten palkansaajien korkean koulutustason perusteella. Suomalaisten palkansaajien alhainen työhön sitoutuminen selittyi osittain kulttuuristen tekijöiden kautta. Shalom Schwartzin mittaamat, kansallista kulttuuria luonnehtivat tekijät selittivät tutkimuksessa myös työhön kohdistuvia odotuksia ja organisaatioon sitoutumista.
Subject: sosiologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tyoorien.pdf 713.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record