Multidisciplinary collaboration among higher education students : knowledge creation in innovation project

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101638
Title: Multidisciplinary collaboration among higher education students : knowledge creation in innovation project
Alternative title: Korkeakouluopiskelijoiden monitieteellinen yhteistyö innovaatioprojektissa
Author: Helin, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101638
http://hdl.handle.net/10138/300834
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Korkeakouluilta odotetaan työelämäyhteistyötä ja opiskelijoiden ohjaamista tutkimuslähtöisten innovaatioiden pariin. Innovaatiotoiminnan sisällyttäminen korkeakouluopintoihin on osa laajempaa yhteiskunnallista työelämän murrosta; tavoite on vastata muuttuviin yhteiskunnan haasteisiin ja luoda yhteyksiä korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän organisaatioiden välille. Tutkimuskontekstissani tätä innovaatiotyöskentelyä organisoi siihen erikoistunut fasilitointiorganisaatio, joka toimii linkkinä kaikkien toimijoiden välillä. Opiskelijoiden pienryhmät ratkoivat työelämän organisaatioiden asettamia haasteita useita kuukausia kestävässä projektissa. Moniammatillinen ja -tieteellinen työskentely oli keskeistä tässä työskentelyssä. Keräsin tutkimusaineiston etnografista menetelmää mukaillen havainnoimalla ja haastattelemalla. Havainnointeja on kirjattu sekä yhteisistä tapahtumista että kunkin pienryhmän tapaamisista. Haastattelin tutkimuksessani innovaatiotoimintaan osallistuneita opiskelijoita, kahta fasilitoivan organisaation työntekijää ja yhtä haasteen asettaneen organisaation edustajaa. Kirjoitin tutkimuspäiväkirjaa koko prosessin ajan. Lähtökohta tutkimukselle oli ammattisanastojen käyttäminen ja siihen liittyvät haasteet. Aineiston perusteella kuitenkin osoittautui, että ammattisanasto oli vain yksi haaste muiden joukossa. Tutkimus kuvaa havainnointien ja haastatteluiden pohjalta innovaatioprojektissa työskentelyä opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimukseni kuvailee ryhmien muotoutumista, osaamisen jakamista ja ryhmän kommunikaatiota. Tutkimukseni tarkasteli erityisesti ryhmien tiedon luomisen käytäntöjä; vertailin ryhmien työskentelytapoja, joista toisessa keskityttiin tiedon luomiseen yhteisenä prosessina ja toisessa suoritettiin yksittäisiä osatehtäviä. Onnistuneeseen ryhmäprosessiin osallistuneet kuvasivat onnistuneen työskentelyn osatekijöiksi tiedon kartuttamisessa auttavien tahojen löytämisen, muiden osaamiseen tukeutumisen, tasavertaisen kommunikaation ja sattumuksienkin kautta tapahtuvan suunnan löytämisen. Aineiston perusteella tarkastelin ryhmien toiminnan objekteja, ja tiedekuntakohtaisen osaamisen ja sanastojen jakamista. Aineistoni perusteella sijoitin ryhmät trading zones teorian ulottuvuuksiin.Higher education in Finland is expected to provide innovation activities for their students; this is indicated by the Ministry of Education and Culture in their national vision of transition to working life. Changes in work-life are affecting in the whole society in Finland calling for non-routine problem solving, multi-professional collaboration, and knowledge creation. Co-operation between higher education institutions and business life is expected to extend and there is an increasing demand of entrepreneurial skills. In my research context, the innovation activity is provided by facilitation organisation which is a link between all actors. Organisations and companies set complex challenges; then groups of higher education students ideate and create solutions for those demands. The data for this study was collected through ethnographic observations and interviews. The process of observations took several months; I observed groups to obtain information of successes and challenges among the multidisciplinary collaborations. Observations were accomplished at joint events and while students were working as small units. At the end of the project I interviewed students from observed groups individually. In addition, two facilitators and one counselor from partner organisation was interviewed. Throughout the whole research process I wrote notes to my research diary. The initial interest of my study focused on the use of the discipline based languages. Commonly, people from different disciplines are assumed to communicate with different terms and words; challenges in separate epistemic vocabularies are expected to influence to the process of collaboration. Nevertheless, the data in this research showed that the discipline based differences in language are only one challenge among others. The participants in this research described challenges and successful of communication and group work habits. My research highlights the importance of open-minded knowledge seeking and knowledge creating. Two groups and their approaches to this collaboration are compared. One group utilised an approach of collaborative knowledge creation, whereas, another one used a practice of subtasks which were performed individually. Innovation projects require the ability to collaborate, including both sharing own expertise and relying on skills and knowledge of others. The data illustrated how groups operated. On the basis of the research data, the objects of their actions were analysed, and I located the groups in the trading zone dimensions.
Subject: innovaatiokasvatus
monitieteellisyys
tiedon luomisen prosessit
vaihdon vyöhykkeet
innovation education
multidisciplinary
knowledge creation
trading zones


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record