Studentexamensprovet i fysik åren 2006 – 2016 : Kunskapsdomän och svårighetsgraden på uppgifterna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904171675
Title: Studentexamensprovet i fysik åren 2006 – 2016 : Kunskapsdomän och svårighetsgraden på uppgifterna
Author: Schröder, Celina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904171675
http://hdl.handle.net/10138/301001
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kaksikielinen aineenopettajan koulutus
Abstract: Forskningens mål är att finna de kunskapsdomän som krävs för att lösa fysikuppgifter i studentexamensprovet i fysik på ett framgångsrikt sätt, för att sedan kunna avgöra svårighetsgraden på uppgifterna. Detta gjordes genom att undersöka tidigare forskning i ämnet. Man kom fram till att svårighetsgraden påverkades av de kognitiva färdigheter uppgiften krävde, det fysikområde uppgiften behandlade och de praktiska processer eleven måste göra för att lösa uppgiften. Dessa färdigheter delades in i hierarkiska undernivåer och sammanställdes till en taxonomi för studentexamensuppgifter i fysik. Man undersökte 143 studentexamensuppgifter i fysik från åren 2006 – 2016 och tilldelade dem poäng enligt de undernivåer de representerade i taxonomin för studentexamensuppgifter i fysik. Dessa poäng användes som rådata tillsammans med de medelpoäng elever fått i samma uppgifter. Rådatan användes av ett artificiellt neuronnätverk programmerat i GNU Octave som tränades att förutse medelpoängen för nya uppgifter. Man kunde konstatera att neuronnätverket fungerade bäst för lättare uppgifter där elever fått höga poäng och mindre bra för uppgifter som genererat lägre medelpoäng i studentexamen. Neuronnätet testades och klarade av att beräkna medelpoäng som hade korrelationskoefficienten R^2 = 0,90 med de verkliga medelpoängen. Taxonomin för studentexamensuppgifter i fysik kan användas av provkonstruktörer som vill säkerställa att alla uppgiftstyper representeras i provet och av lärare som vill se till att dessa övas i undervisningen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record