Silloin me uskoimme : Liittyminen, identifikaatio ja liikkeen maailmankatsomuksellinen struktuuri nuortaistolaisliikkeessä vuosina 1968-1976

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904181717
Title: Silloin me uskoimme : Liittyminen, identifikaatio ja liikkeen maailmankatsomuksellinen struktuuri nuortaistolaisliikkeessä vuosina 1968-1976
Author: Pesonen, Risto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904181717
http://hdl.handle.net/10138/301039
Thesis level: master's thesis
Degree program: Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
Master's Programme in Society and Change
Magisterprogrammet för samhälle i förändring
Specialisation: Talous- ja sosiaalihistoria
Economic and Social History
Ekonomisk och social historia
Abstract: Tässä tutkielmassa tutkitaan niin sanotun nuortaistolaisen liikkeen olemusta poikkitieteellisellä tulokulmalla. Painopiste on tutkia liikkeeseen liittymisen motiiveja, sosialistista identiteettiä ja olemusta maailmankatsomuksellisena ilmiönä. Tutkimuksen hypoteesi on, että uusvasemmistoa ja siitä kumpuava nuortaistolaisliike oli uskonnolliseen totuusyhteisöön verrattava maailmankatsomuksellinen ilmiö. Liikkeeseen liittymistä tutkin muun muassa David McClellandin motivaatioteorian avulla. Sosialistisen identiteetin tutkimuksessa hyödynsin Stuart Hallin identiteettiteorioita ja liikkeen maailmankatsomuksellista struktuuria avasin Ninian Smartin uskontojen kategorisointi ja-luokitteluperiaattella. Tämän tutkielman tärkeimpinä lähteinä olivat Suomalaisen Kirjallisuudenseuran keruu ”Kenen joukoissa seisoin?” ja Kulttuurityöläisten Kulttuurivihkot lehti. Valtaosa tutkimuksen taustamateriaalista oli muistitietoaineistoa, jota tutkin pääsääntöisesti niin sanotun ymmärtävän muistitiedon menetelmin. Tällöin painopiste on enemmänkin aineiston hermeneuttisessa analyysissa kuin itse muistamisen tai ontologisen totuusarvon pohtimisessa. Nuortaistolaisliikkeen liityttiin varsin erilaisin motiivein ja taustat olivat myös kovin moni-ilmeisiä. Liikkeeseen liittymistä voisi usein kuvata kuin uskonnollista kääntymystä ja sosialistinen identiteetti muotoutui pääosin kovin vahvaksi liikkeessä olon aikana. Muistitiedon näkökulmasta nuortaistolaisliike sisälsi paljon suuria tunteita ja manifesteja, mutta vallankumousromantiikkaa ja julkilausumia pidemmälle kommunistinen vallankumous ei vallitsevissa olosuhteissa koskaan eskaloitunut. Nuortaistolaisuudessa globaalit kysymykset ”sosialistisesta rauhasta”, oikeudenmukaisuudesta ja solidaarisuudesta nousivat keskeisempään rooliin kuin perinteiset vasemmistonarratiivit työläisten oloista ja kurjuudesta. Nuortaistolaisliikettä voidaan lähestyä myös maailmankatsomuksellisena liikkeenä, jossa arvoja, eettisiä malleja ja elämäntarkoitusta kuvaavia ilmiöitä ja toimintaa on selkeästi olemassa. Liikkeen itseymmärrys torjuu kuitenkin uskontoulottuvuuden vedoten marxismi-leninismin tieteelliseen maailmankuvaan. Kuitenkin liikkeeseen liittyminen, identifikaatio ja maailmankuvallinen rakenne ovat hyvin lähellä perinteistä uskonnon määritelmää. Se pyrki luomaan selkeän ja eheän maailmankatsomuksen, jossa yksilö etsi ja pohti samoja asioita kuin uskonnollisessa yhteisössä on perinteisesti tehty. Nuortaistolaisliikettä voidaan siksi kutsua kvasiuskonnoksi eli näennäisuskonnoksi.
Subject: nuortaistolaisuus
identiteetti
kääntyminen
uskonnollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SILLOIN ME USKOIMME2(1).pdf 1.143Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record