Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/301072

Citation

Palsanen , K & Kääriäinen , A 2015 , ' Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset ' , Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti , Vuosikerta. 23 , Nro 2 , Sivut 189-204 . < https://journal.fi/janus/article/view/51252 >

Title: Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset
Author: Palsanen, Kati; Kääriäinen, Aino
Contributor organization: Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalityö
Date: 2015-06-16
Language: fin
Number of pages: 16
Belongs to series: Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
ISSN: 1235-7812
URI: http://hdl.handle.net/10138/301072
Abstract: Sosiaalipalveluiden käyttäjien osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun on ollut aktiivisen keskustelun kohteena viime vuosina. Asiakkaiden mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen on herättänyt sekä innostusta että ristiriitaisia ajatuksia niin asiakkaiden, ammattilaisten kuin tutkijoidenkin keskuudessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalipalveluiden asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallista työskentelyä ja sitä, miten toimintaan osallistuneet jäsentävät toiminnan merkityksiä jälkikäteen. Tutkimuksessa on haastateltu nuoria aikuissosiaalityön (alle 25-vuotiaita) asiakkaita sekä heidän kanssaan työskennelleitä ammattilaisia, jotka ovat soveltaneet ryhmämuotoista sosiaalipalveluiden kehittämistä ja nuorten voimautumiseen tähtäävää menetelmää työssään. Tutkimuksen kohteena on toiminta ja vuorovaikutus ryhmämuotoisessa työskentelyssä. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalityön käytäntötutkimus ja pragmatistinen ymmärrys tiedosta, toiminnasta ja toimijuudesta.
Subject: 5145 Sosiaalityö
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
51252_Artikkelin_teksti_44999_1_10_20150613.pdf 769.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record