Suomen muuttuva ilmasto – tietoa sähkönsiirtojärjestelmän riskien arviointia varten

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/301521
Title: Suomen muuttuva ilmasto – tietoa sähkönsiirtojärjestelmän riskien arviointia varten
Author: Lehtonen, Ilari; Ruosteenoja, Kimmo; Mäkelä, Antti
Date: 2019-05
Belongs to series: Raportteja – Rapporter – Reports 2019:2
ISBN: 978-952-336-077-8
ISSN: 0782-6079
URI: http://hdl.handle.net/10138/301521
Abstract: Meneillään olevan ihmiskunnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat havaittavissa jo nyt: esimerkiksi Suomen keskilämpötila on noussut 1800-luvun puolivälistä yli kaksi astetta. Lämpeneminen on ollut Suomessa noin kaksi kertaa nopeampaa kuin maapallolla keskimäärin. Tulevaisuuden muutokset erilaisten sääilmiöiden esiintymisessä riippuvat vahvasti kasvihuonekaasupäästöjen määrästä: mitä tehokkaammin kasvihuonekaasujen päästöjä onnistutaan rajoittamaan, sitä vähäisemmiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset jäävät. Ilmakehään jo päässeen hiilidioksidin suhteellisen pitkästä viipymäajasta johtuu, että ilmasto joka tapauksessa vielä lämpenee seuraavina vuosikymmeninä, vaikka fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä onnistuttaisiin leikkaamaan nopeastikin. Tässä tutkimuksessa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta sähköverkkoliiketoiminnan kannalta oleellisiin sääilmiöihin. Keskeisimmät tähän mennessä havaitut ja kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä odotettavissa olevat muutokset on koottu sääilmiöittäin sisällysluettelon edellä olevaan taulukkoon. Selvimmin havaittavat muutokset liittyvät lämpötilan nousuun. Esimerkiksi kasvukaudet pidentyvät kesällä ja lumipeite vähenee talvella. Sen sijaan esimerkiksi myrskyisyydessä ei välttämättä tapahdu merkittäviä muutoksia, mutta lämpenemisestä johtuva roudan väheneminen todennäköisesti lisää talviaikaisia tuulituhoja. Vastaavasti esimerkiksi jokien talvitulvien odotetaan selvästi yleistyvän, vaikka sademäärä ei talvella kasvaisikaan enempää kuin noin 10–20 %. Tämä johtuu siitä, että lämpötilan noustessa entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä. Muutokset eivät myöskään ole yleensä kovin suuria, jos tarkastelu ulotetaan vain noin 30–40 vuoden päähän. Kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä ilmasto lämpenee todennäköisesti suunnilleen yhtä paljon kuin se on tähän mennessä lämmennyt 1970–1980-lukuihin verrattuna. Tällöin 2050-luvun ilmasto olisi jo selkeästi erilainen kuin 1970–1980-lukujen ilmasto, vaikka muutos nykyhetken ilmastoon verrattuna olisi melko maltillinen. Lämpenemisestä huolimatta samat sääilmiöt tuottavat meillä harmia tulevaisuudessa kuin nykyisinkin. Myrskyt säilyvät merkittävimpänä laajoja ja äkillisiä metsätuhoja aiheuttavana sääilmiönä. Kesäisin esiintyy tuhoisia ukkosmyräköitä, eivätkä lumeen ja pakkaseen liittyvät ongelmat katoa talvella. Suomen ilmastolle tyypillinen suuri vuosienvälinen vaihtelu jatkuu yhä myös tulevaisuudessa.
Subject: ilmasto
ilmastonmuutos
ilmastoskenaariot
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
ilmastoriskit
sähkönsiirtojärjestelmät


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomen_muuttuva ... kien_arviointia_varten.pdf 3.582Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record