Nutida smyckekonst och slöjdtekniker

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212079
Title: Nutida smyckekonst och slöjdtekniker
Alternative title: Contemporary Jewellery Art and Craft techniques
Author: Finell, Clarice
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212079
http://hdl.handle.net/10138/301976
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Contemporary jewellery art is an artform that has cast away from the traditional view on jewel-lery and acts on the scene of contemporary art. The driving force of contemporary jewellery art is not to be a wearable piece of jewellery, but to be an individual, independent piece of art. Contemporary jewellery artists who are active within the genre are a heterogeneous group of people who have very different backgrounds of education. The purpose of this thesis is to investigate how the jewellery artists who are active in Finland experience their working techniques, how they choose the techniques they use as well as how they describe their artistic process. Furthermore, the effect of education on the choice of techniques and the working methods are investigated. Previous studies have concentrated on what jewellery art is or how individual artists view their own process of working. This qualitative study concentrated on the descriptions of 18 contemporary jewellery artists who are active in Finland. The informants were all members of the Jewelry Art Association. A survey with open ended questions was sent to the Jewelry Art Association and shared in the Facebook group Korutaidefoorumi. The answers were analysed with phenomenological analysis, where all the answers were di-vided into groups of single words and meanings. The answers were then compared against the informants answers as well as the single informants´ answers were compared to the other answers by that informant. The result of this study shows that the artistic process of contemporary jewellery artists vary very little between the artists and that the education is of certain importance when it comes to the choice of techniques and material as well as the choice of material effects the artistic pro-cess with some of the informants.Nutida smyckekonst är en marginell konstgenre som brutit loss sig från den traditionella sy-nen på smycken och fungerar på nutidskonstens scen. Den nutida smyckekonstens viktigaste drivkraft är inte att vara ett användbart smycke utan att vara ett individuellt, självständigt smyckekonstverk. Smyckekonstnärerna som verkar inom smyckekonsten är en heterogen grupp som har väldigt olika bakgrunder inom skolning och studier. Syftet med denna studie är att granska hur smyckekonstnärerna som verkar i Finland upple-ver sina arbetstekniker, hur de väljer de tekniker som de använder samt hur de skildrar sina konstnärliga processer. Vidare kartläggs också hur studier och skolning påverkar val av tekni-ker och arbetsprocesser. Tidigare studier har koncentrerat sig på vad smyckekonst är eller hur enskilda konstnärer ser sin egen arbetsprocess. Denna kvalitativa studie koncentrerade sig på skildringar av 18 smyckekonstnärer som verkar i Finland. Informanterna som deltog var alla medlemmar i smyckekonstföreningen Smycke-konstsamfundet. En enkät med möjlighet till öppna svar skickades till Smyckekonstsamfundet och delades på Facebook Korutaidefoorumi. Svaren analyserades med hjälp av fenomenologisk analys, där alla informanters svar delades upp i enskilda ord och meningskategorier och sedan jämfördes mot varandra och mellan en-skilda informanters svar på de olika frågorna. Resultatet visar att den konstnärliga processen hos smyckekonstnärer varierar lite sinsemel-lan konstnärerna och att studierna och skolningen har en viss betydelse för användningen av tekniker och material samt att valet av material påverkar den konstnärliga processen hos en del av informanterna.
Subject: Smyckekonst
nutida smyckekonst
fenomenologi
slöjd
slöjdtekniker
konst


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Finell_Clarice_Pro_gradu_2019.pdf 733.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record